Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
11/01/2022 - 17:05

Sącz: radny Leszek Gieniec będzie pracował w komisji infrastruktury Rady Miasta

Od zmiany porządku obrad rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Radni zajęli się najpierw punktami, dotyczącymi zmiany składu dwóch komisji rady: infrastruktury i ochrony środowiska. Wole pracy w tej komisji wyraził radny Leszek Gieniec z klubu Koalicja Nowosądecka.

O zmianę porządku obrad wnioskował przewodniczący tego klubu Maciej Prostko. Rada go przegłosowała.

Komisja infrastruktury i ochrony środowiska pracuje już w pełnym składzie i jego poszerzenie o kolejnego radnego wymagało przygotowania wniosku o zmianę liczebności składu tejże komisji i jej uzupełnienie.

Zmiany w składzie komisji rady, zgodnie z zapisem art. 19 ust. 3 są podejmowane na pisemny wniosek radnego, który wyraża na to zgodę. Taki złożył radny Gieniec.

Swoje wątpliwości w tej kwestii wyraził Artur Czernecki, wiceprzewodniczący  rady. Stwierdził, że nie wolno pozbawiać innych radnych możliwości pracy w takiej czy innej komisji. Zauważył, że każdy radny może zasiadać w tej komisji, jeśli tylko wyrazi taką wolę i złoży stosowny wniosek do biura rady

- To nie jest sprzeczne z tym ze zabraniam innemu radnemu uczestniczyć w tej komisji - zaznaczył radny Leszek Gieniec.

Radny Czernecki zgłosił poprawkę do projektu wspomnianej uchwały, aby poszerzyć skład tej komisji od 3 do 12 radnych. Przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej kwestii.

Wniosek radnego Macieja Prostko o zamknięcie dyskusji został przegłosowany. Natomiast nie przeszła poprawka radnego Czerneckiego.

Za przyjęciem tego projektu uchwały głosowało 15 radnych, 2 było przecie, a 3 wstrzymało się od głosu. Zaraz po tym radny Czernecki zgłosił, aby przewodnicząca rady dokonała reasumpcji tego głosowania. Okazało się, że radny nie głosował. Jak wyjaśnił radny Czernecki nie mógł zagłosować, bo nie wyświetlił mu się panel do głosowania. Zażądał opinii radcy prawnego.

Prawnik z biura rady wyjaśnił, że nawet, gdyby radny oddał głos za zgłoszoną przez siebie poprawką o poszerzeniu składu wspomnianej komisji z 3 do 12 radnych, nie wpłynęłoby to znacząco na wynik głosowania.

Radny Czernecki nie odpuszczał. Jeszcze raz poprosił o reasumpcję tego głosowania. Ostatecznie stanęło na tym, że problemy z oddaniem głosu przez niego, a także to, że był za zgłoszoną przez siebie poprawką zostanie wpisany do protokołu dzisiejszych obrad.

Radna Teresa Cabała po dwóch godzinach debaty w tym temacie stwierdziła, że ubolewa, iż rada nie przyjęła tej poprawki o poszerzeniu składu wspomnianej komisji. Przyznała, że sama chciała w tej komisji pracować i nic nie stało na przeszkodzie, by skład osobowy tej komisji rozszerzyć do 12 radnych.

Na zakończenie rada przegłosowała projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji infrastruktury i ochrony środowiska. Za jego przyjęciem było 13 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, jeden radny go nie oddał.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu