Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
04/04/2020 - 10:00

Rolnicy ze stref przygranicznych zwolnieni z kwarantanny

Epidemia koronawirusa zatruwa życie niemal wszystkim przedsiębiorcom. Rolnicy nie są tu wyjątkiem. Bo jak przy zamkniętych granicach mają uprawiać swoje pola ci, którzy posiadają ziemię jednocześnie po stronie polskiej i słowackiej? A tak jest przecież nie tylko w Piwnicznej-Zdroju, ale również w Muszynie czy Krynicy-Zdroju. Okazuje się, że jest dla rolników ratunek, muszą tylko wystąpić ze stosownym wnioskiem o zwolnienie z rygorów kwarantanny.

Ważne! Rolnicy z Piwnicznej-Zdroju zwolnieni z kwarantanny

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć jak ważną w obecnej sytuacji jest produkcja rolna, produkcja żywności. Dlatego rząd wprowadził ułatwienia dla rolników, którzy – tak ja to ma miejsce m.in. w gminie Piwniczna-Zdrój – posiadają ziemię uprawną po obu stronach granicy polsko – słowackiej. Stosowne rozporządzenie weszło w życie 31 marca. Jak skorzystać z jego przywilejów?

Rolnicy, którzy chcą z takiego ułatwienia skorzystać, powinni postępować zgodnie z poniższą procedurą:
- złożyć wniosek o przekroczenie granicy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta placówki SG. Dla rolników z powiatu nowosądeckiego wyznaczono w tym celu Placówkę SG w Tarnowie
- wniosek powinien zawierać dane personalne i korespondencyjne osoby, która chce przekroczyć granicę, datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr …). Wniosek może obejmować określony okres czasu związany z koniecznością wykonania konkretnych prac polowych w danym gospodarstwie rolnym. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Zobacz też: Dlaczego Piwniczna-Zdrój boi się koronawirusa bardziej niż inni?

Straż Graniczna weryfikuje wniosek i wydaje zgodę, o której udzieleniu informowany jest wnioskodawca oraz właściwy miejscowo komendant placówki SG.

W celu szybszego i sprawniejszego obiegu informacji rekomenduje się korespondencję za pomocą poczty elektronicznej albo faxem. Dane kontaktowe właściwe dla powiatu nowosądeckiego:
Placówka Straży Granicznej w Tarnowie
adres: ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów
tel.: 14 662 00 20, fax: (14) 662 00 25
e-mail: [email protected]

Jak zastrzega Straż Graniczna po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca powinna każdorazowo - z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin - informować właściwą miejscowo placówkę SG o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

ES [email protected] Fot.: fot. pixabay.com Dziękujemy za przesłanie błędu