Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 14 kwietnia. Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana
17/04/2018 - 23:00

Redaktor Henryk Szewczyk odszedł od nas rok temu...

19 kwietnia mija pierwsza rocznica śmierci Henryka Szewczyka, od 2008 roku wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Sądeczanin”, a w latach 80. XX wieku - opozycjonisty.

Redaktora Henryka Szewczyka poznałam, gdy miesięcznik „Sądeczanin” dopiero co wchodził na szeroki  rynek, a portal raczkował.  W czasach, gdy redakcja mieściła się praktycznie w jednym, niewielkim pokoju,  przy ulicy Bartosza Głowackiego w Nowym Sączu. 

O miesięczniku dowiedziałam się przypadkowo od  uczestniczki  prowadzonych przeze mnie warsztatów dziennikarskich. Wtedy właśnie  zamieszkałam na Sądecczyźnie i poszukiwałam pracy  w mediach.  Skontaktowałam się i umówiłam na rozmowę z redaktorem Szewczykiem. Był koniec 2008 lub początek 2009 roku.

Do redakcji wpadałam raz w miesiącu, w sprawach służbowych.  Zapamiętałam go najczęściej  siedzącego przy biurku, i  w innej sytuacji, przed budynkiem  z papierosem w ręku. To On zapoznał mnie z innym dziennikarzem sądeckim, Piotrem Gryżlakiem, pierwszym szefem portalu sądeczanin. info.

Redaktor Henryk Szewczyk był doświadczonym redaktorem prasy lokalnej. Profesjonalnym dziennikarzem. Sporo  wymagał, ale  też dużo się  od niego można było nauczyć. Tak było ze mną.  

Na początku z Nim znajomości  nie wiedziałam, że w latach 80. XX wieku działał  w konspiracji, kolportował biuletyny KSS KOR, ulotki, niezależną prasę podziemną i wydawnictwa. Że uczestniczył w strajkach studenckich na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym studiował.

Za działalność w opozycji wielokrotnie był  zatrzymany przez SB.  W 1984 roku został aresztowany za przynależność do zdelegalizowanej „S”, godzenie w ustrój i sojusze.   Przetrzymywano go w aresztach m.in.: WUSW w Nowym Sączu i Krakowie. W latach 1989-1990 kierował biurem nowosądeckiej delegatury ZR „S” Małopolska. Był instruktorem w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX, uczestnikiem duszpasterstwa ludzi pracy.  Uczył też historii w Zespole Szkół Ekonomicznych. 

Współpracował m.in.: z "Tygodnikiem Małopolska", był długoletnim dziennikarzem nowosądeckich oddziałów redakcji "Czasu Krakowskiego" i "Gazety Krakowskiej". Współredagował publikację ”Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy Żołnierze i Generałowie w Służbie Niepodległej Rzeczpospolitej”.   Przez dwa lata szefował też portalowi internetowemu sądeczanin.info.  Ostatni raz spotkałam Go podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.  Jak zwykle intensywnie pracował. Pół roku później niespodziewanie odszedł..  Miał zaledwie 57 lat.

(MaK) fot. aut.Dziękujemy za przesłanie błędu