Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 lipca. Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
24/09/2017 - 09:50

Prokurent w Sądeckich Wodociągach, to kolejne stanowisko żony wiceprezydenta Piecha, które trafia pod lupę prawników

Ledwo wyszło na jaw, że żona wiceprezydenta Wojciecha Piecha w sprzeczności z przepisami zasiadła w radzie nadzorczej Sądeckiej Infrastruktury Miejskiej a już otrzymaliśmy informację, że Marta Piech jest prokurentem w innej miejskiej spółce – Sądeckich Wodociągach. Czy piastowanie tego stanowiska też jest niezgodne z prawem? Sprawę badają prawnicy wojewody.

- Pani Piech jest prokurentem w Sądeckich Wodociągach czyli pełnomocnikiem zarządu. Zabrania tego ten sam przepis, który zabrania zasiadania w radach nadzorczych. O ile pamiętam nazwisko Pani Marty pojawiło się w okresie zbliżonym do czasu objęcia funkcji wiceprezydenta przez jej męża jest to do sprawdzenia w KRS - poinformował nas Czytelnik (nazwisko do wiadomości redakcji).

Zobacz też: Nepotyzm w Ratuszu wytknęli, ale do prokuratury nie pójdą? Co może żona wiceprezydenta?

Sprawdziliśmy wspomniany KRS i rzeczywiście widnieje tam nazwisko żony wiceprezydenta.

Czym jest prokura?

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Art. 1091. Definicja prokury § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Co mówi ustawa o samorządzie gminnym o zatrudnianiu członków rodzin samorządowców?

Art. 24f. Ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej i pełnionych funkcji

2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

Zobacz też: Nowy Sącz: Nepotyzm po sądecku, UM nie gromadzi danych o pokrewieństwie

Czy zatem pani Marta Piech może sprawować funkcję prokurenta?

- Ustanowienie prokury jest kompetencją zarządu spółki. Dlatego bardzo proszę skierowanie pytań w tym temacie do zarządu spółki Sądeckie Wodociągi - skomentował rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Witowski. Jego stanowisko podziela Wojciech Piech.

Co usłyszeliśmy w Sądeckich Wodociągach? - Pani Marta Piech jest prokurentem od 8 kwietnia 2016 r. i z tego tytułu nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Ustanowienie tej prokury jest zgodne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym - odpisała krótko rzecznik spółki Małgorzata Cygnarowicz.

Mimo że Sądeckie Wodociągi zasłaniają się opinią prawną sprawa trafiła pod lupę prawników wojewody małopolskiego.

Po długiej nieobecności prezydent Ryszard Nowak zapytany w RTK o powołanie Marty Piech do rady nadzorczej SIM uciął sprawę krótko: - Ja podjąłem tę decyzję. Nie Wojciech Piech, tylko Ryszard Nowak powołał panią Martę Piech na członka rady nadzorczej i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, poza tym, że otrzymałem błędną informację, że może być powołana. Moim błędem było, że nie sprawdziłem.

Czy i w przypadku prokury usprawiedliwieniem stanie się – jeśli wojewoda uzna, że ta jest niezgodna z prawem - błąd prawników? 

ES [email protected] Fot.: UM w NSDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)