Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 28 września. Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
07/12/2014 - 07:54

Prezydent Ryszard Nowak złożył ślubowanie. Przewodnicząca Bożena Jawor zamknęła II sesję Rady Miasta

Zgrzytem zakończyła się II sesja nowej Rady Miasta Nowego Sącza. Po złożeniu ślubowania przez prezydenta-elekta jej przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycję przerwania obrad do poniedziałku (8 grudnia) i jednocześnie zamknęła sesję.
Na wypowiedź przewodniczącej czujnie zwrócił uwagę radny Piotr Lachowicz. Po słownej utarczce, w świetle kamer telewizyjnych i błysku fleszów aparatów fotograficznych, Bożena Jawor zamknęła II sesję Rady Miasta. Nie zrealizowany został 4 punkt porządku czyli rozszerzenie porządku obrad sesji.

W dalszym ciągu nie wybrano wiceprzewodniczących rady i wiceprezdentów miasta.

Wcześniej Elżbieta Chowaniec (startująca z Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Nowaka) złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej w miejsce Jerzego Gwiżdża, który został wiceprezydentem.

Następnie Komisarz Wyborczy Nowego Sącza wręczył Ryszardowi Nowakowi zaświadczenie o wyborze na stanowisko prezydenta miasta.

W wygłoszonym orędziu prezydent-elekt podziękował wszystkim, którzy go wspierali w niełatwej kampanii wyborczej i powiedział: - Nie będę przedstawiał planów rozwoju miasta na lata 2014-2018, każdy dostał je do skrzynki pocztowej i mógł się z nimi zapoznać. Nowy Sącz zmienia się i będzie się zmieniał na lepsze. Zawsze dążyłem do wzmocnienia jego pozycji i będę to teraz robił lobując w Krakowie w interesie miasta. Zapomnijmy o nieczystej grze politycznej i zmieniajmy wszyscy miasto na lepsze. Nie dajmy się jednak zwieść obietnicom bez pokrycia.

Z inwestycji nowosądeczanie mogą liczyć na dokończenie obwodnicy północnej, remont mostu Heleńskiego, rewitalizację Parku Strzeleckiego. Na budowę tak zwanej Węgierskiej bis może nie starczyć tej kadencji - powiedział Ryszard Nowak, prezydent miasta.

W swoim przemówieniu odniósł się następnie  do krytycznych ocen prowadzonej rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej na obrzeżach miasta. Prezydent przywołał w tym celu sylwetkę burmistrza Władysława Barbackiego (władał miastem w latach 1900 - 1918) i obficie cytował jego wystąpienie z 1907 roku, co było ilustrowane stosownymi przeźroczami. Jest on dla obecnego prezydenta wzorem do naśladowania.

Po zakończeniu przemówienia z gratulacjami, jako pierwszy, pośpieszył ksiądz Stanisław Czachor, który podkreślił, że wszyscy obywatele powinni wspierać prezydenta. Powinszowania składał również poseł Andrzej Romanek (jedyny parlamentarzysta obecny na ślubowaniu prezydenta). Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, zadeklarował w imieniu swoim i władz województwa, że na każdą prezydencką propozycję odpowiedzą pozytywnie.

Resztę sesji zajęły podziękowania dla prezydenta-elekta, który chętnie z każdym się fotografował. Z gratulacjami pośpieszyli członkowie jego komitetu wyborczego, sportowcy, rzemieślnicy, biznesmeni, itp. Ryszard Nowak został obdarowany licznymi gadżetami, wiązankami kwiatów, piłkami, wiosłami, koszulkami sportowymi i rękawicami bokserskimi z napisem: "Używać w walce z opozycją i dla dobra Nowego Sącza". Te przekazali mu przedstawiciele Klubu Sportowego "Evan".

O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy radnego Grzegorza Feckę (PO): - W ferworze prawie godzinnych gratulacji dla prezydenta zapomniano o procedurach. Dzięki temu rada nie może normalnie pracować i zajmować się sprawami Nowego Sącza. Kochana większości, proszę, nie idźcie tą drogą. Ona prowadzi donikąd.
...

W niedzielę (7 grudnia) o godzinie 10.30 w bazylice kolegiackiej świętej Małgorzaty odprawiona zostanie msza święta w intencji mieszkańców i władz miasta.

(Rob)
Fot. Rob
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe