Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
05/03/2021 - 19:15

Poznaj nowego szefa sądeckiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków

Jak już informowaliśmy sądecka delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ma nowego szefa. Od trzeciego marca pełniącym obowiązki kierownika tej placówki jest Robert Kowalski.

Kim jest nowy szef sądeckiej delegatury? Jest pracownikiem sadeckiej delegatury, który zastąpił na tym stanowisku architekta Witolda Króla.

Robert Kowalski jest historykiem, muzealnikiem i menadżerem kultury. Zawodowo i rodzinnie związany rodzinnie jest z Nowym Targiem, a od czerwca 2020 roku również z Łososiną Górną na ziemi limanowskiej.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania i organizacji w jednostkach samorządowych i podległych” na Politechnice Krakowskiej, Podyplomowe Studia Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studia „Zarządzanie Kulturą” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pełnił obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu i kierownika Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki stosunków międzynarodowych, relacji polsko-czeskich i polsko-słowackich w pierwszej połowie XX w. oraz historii wojen i wojskowości. Prowadził także badania związane z dziejami nowotarskich kapliczek oraz innych obiektów sakralnych na terenie stolicy Podhala. W ostatnim czasie realizował projekt edukacyjno-naukowy "Kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie kulturowym parafii p.w. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej".

Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz pracach zbiorowych. Redaktor naukowy „Podhalańskich Monografii Historycznych” i „Prac Komisji Historii Wojskowości” a także prac zbiorowych i publikacji pokonferencyjnych. Organizator i uczestnik szeregu regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych m.in.: na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.

W swoim dorobku ma także realizację kilkudziesięciu wystaw czasowych i plenerowych. Był inicjatorem i koordynatorem wielu projektów edukacyjnych oraz naukowych m.in. „Echa Powstania Styczniowego w Małopolsce – ludzie i miejsca”; „Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość”, „Karpaty pełne czarów, o wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich”, Jan Długosz w europejskiej przestrzeni kulturowej”, „Historia pod kołami, kilem i skrzydłami” czy „Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu”. Uczestniczył także w międzynarodowych programach naukowych realizowanych m.in. na Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Słowacji a ostatnio także w Rumunii. Uczestniczył również w opracowywaniu koncepcji i realizacji szlaków kulturowych i tematycznych na terenie województwa małopolskiego.

Przewodniczący Rady Muzealnej Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej - Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego. Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Muzealnej - Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów lokalnych.

Od 1992 r. angażując się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Od 2004 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu. Jest członkiem wielu organizacji społeczno-kulturalnych: Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Polskiego Spisza, Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Karpackiego oraz Związku Muzealników Polskich.

[email protected], fot. arch. Roberta Kowalskiego.
Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu