Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 27 listopada. Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
24/06/2019 - 12:05

Pożegnaliśmy Władysława Piksę, niezłomnego działacza rolniczej "Solidarności"

W kościele w Łącku o godzinie 14 pożegnaliśmy Władysława Piksę. Niezapomniany, niezłomny współtwórca i działacz rolniczej "Solidarności" zmarł w wieku 80 lat.

Władysław PiksaWładysław Piksa tworzył historię rolniczej "Solidarności". Był założycielem niezależnych struktur rolniczych związków zawodowych w województwie nowosądeckim; od X 1980 w Komitecie Założycielskim Koła NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Czerńcu, przewodniczącym koła, następnie przewodniczącym Zarządu Gminnego w Łącku, od II 1981 został przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Nowym Sączu.

Był uczestnikiem I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Warszawie i rok później uczestnikiem strajku w nowosądeckim Ratuszu, strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych w lutym 1981 roku podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich; w tym czasie wjechał do Nowego Sącza w kolumnie 56 traktorów, domagając się rejestracji Związku.

Władysław Piksa był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Rolników Indywidualnych, organizował zbiórki żywności dla strajkujących studentów w Krakowie. Na początku grudnia 1981 roku prowadził rozmowy z wojewodą nowosądeckim na temat realizacji postulatów rolniczych.

13 grudnia1981 roku został internowany w Załężu k. Rzeszowa, 10 marca 1982 zwolniony, od razu wrócił do działalności podziemnej. Kolportował wydawnictwa podziemne wśród rolników w gminie Łącko, aż do 1989 roku był szefem podziemnych struktur „S” RI w województwie nowosądeckim, członkiem podziemnej Rady Krajowej „S” RI.

Władysław Piksa współorganizował pomoc represjonowanym i ich rodzinom, zbierał składki i organizował pomoc żywnościową; w ramach działalności samokształceniowej instruował rolników, jak zachować się podczas przesłuchań. Prowadził akcje ulotkowe i plakatowania. Kilkanaście razy przesłuchiwany, miał 3 rewizje zabudowań gospodarskich. Współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy, organizował Msze za Ojczyznę.

- Wiadomość o śmierci Władysława Piksy bardzo mnie zasmuciła - mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. - To kolejny z wielkich, niezłomnych, którzy odeszli. Miałem honor współpracować z nim w latach osiemdziesiątych. Był człowiekiem z niewzruszonymi zasadami. Kto pamięta tamte czasy wie, jak wiele ryzykował.

- Władysław Piksa to legenda rolniczej "Solidarności" - dodaje też Jerzy Bochyński, prezes zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich. - Od początku był z nami w Radzie Fundatorów Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa, która przekształciła się w Fundację Sądecką, współtworzył Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków, także Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy.

Władysław Piksa do roku 1993 przewodniczył „S” RI w woj. nowosądeckim, następnie został honorowym przewodniczącym Rady Gminnej w Łącku i Rady Wojewódzkiej „S” RI w Nowym Sączu. W 1992 był w gronie założycieli  (1997). Wyróżniony został odznaką Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej (2003), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016). Zmarł  wieku 80 lat.

Źródło: Encyklopedia Solidarności







Dziękujemy za przesłanie błędu