Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
31/10/2013 - 11:32

Powiększą osiedle Zabełcze o kilka domów. Konsultacje

Mieszkańcy siedmiu domów znajdujących się po prawej stronie ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu (numery parzyste od 88 do 118) chcą na nowo należeć do osiedla Zabełcze. Zwrócili się do prezydenta Nowego Sącza o przeprowadzenie konsultacji społecznych na osiedlu Przetakówka i Zabełcze. Radni, po długiej dyskusji, postanowili, że konsultacje w tej sprawie się odbędą.
Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z 27 czerwca 2006 r. wprowadziła zmiany w granicach osiedli miasta. Zgodnie z jej zapisami siedem posesji, znajdujących się po prawej stronie ul. Tarnowskiej, posiadających parzyste numery porządkowe od numeru 88 do numeru 118, zostało przyłączone do osiedla Przetakówka.
- Te posesji od lat były w granicach osiedla Zabełcze. Tak naprawdę mieszkańcy o zmianie dowiedzieli się 12 listopada 2006 roku podczas wyborów samorządowych. Udali się do lokalu wyborczego, w jakim dotychczas oddawali głosy i okazało się, że nie ma ich w spisie wyborców – mówi Bogumiła Kałużny, była nowosądecka radna, a obecnie przewodnicząca Zarządu Osiedla Zawada. – Mieszkańcy tych siedmiu domów urodzili się w granicach Zabełcza, są związani z tym osiedlem, tutaj chodzili do szkół, należą do tutejszej parafii. Zależy im, by ich posesje znów znalazły się w granicach Zabełcza. Już rok temu uczestniczyli w spotkaniach naszego osiedla i pytali o możliwość odłączenia się od Przetakówki i przyłączenia do Zabełcza – dodaje.
Mieszkańcy zwrócili się więc do prezydenta Nowego Sącza z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli Zabełcze i Przetakówka na temat możliwości przyłączenia siedmiu posesji znajdujących się przy ul. Tarnowskiej do osiedla Zabełcze. Decyzję w tej sprawie musiała podjąć Rada Miasta Nowego Sącza i tak się stało podczas ostatniej sesji (29 października).
Projekt uchwały umożliwiający przeprowadzenie konsultacji społecznych referował Józef Gryźlak, przewodniczący Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza. Podkreślił, że konsultacje pozwolą poznać opinię mieszkańców obu osiedli w tej sprawie, bo biorący w nich udział będą musieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jesteś za włączeniem do Osiedla Zabełcze nieruchomości znajdujących się po prawej stronie ul. Tarnowskiej, posiadających parzyste numery porządkowe od numeru 88 do numeru 118”.
- Nie możemy lekceważyć głosu mieszkańców – zaznaczył radny Gryźlak, po czym dodał, że prezydent Nowego Sącza pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Okazało się jednak, że prośba kilku mieszkańców ul. Tarnowskiej dała początek blisko godzinnej dyskusji. Radni wyrazili obawę, że zgoda na konsultacje w tej sprawie spowoduje lawinę podobnych wniosków.
- Kilka lat temu radni zdecydowali o zmianach granic osiedli w taki sposób, że podzielone zostały historyczne dzielnice Nowego Sącza. Chodzi mi np. o Roszkowice, czy Kwieciszową, które zostały podzielone między osiedla Zabełcze i Przetakówka. A większość mieszkańców chciałaby należeć do jednej z tych dzielnic – mówił Grzegorz Fecko, radny klubu Platformy Obywatelskiej. Zasugerował by przy okazji wniosku mieszkańców ul. Tarnowskiej, przyjrzeć się całemu miastu.
Obawiam się, że ktoś chce otworzyć puszkę Pandory. Kilka lat temu lokalnie wpływowe osoby dzieliły osiedla tak, by zdobyć głosy wyborców. Próba zmiany granic, żeby zmienić wyniki wyborów samorządowych, nie powinna być przedmiotem obrad Rady Miasta – podnosił Józef Hojnor, radny niezrzeszony. – Nie będę popierał tego typu uchwały, bo służy ona rozgrywce personalnej na osiedlu – dodał.
Głos zabrał także Stanisław Słaby, przewodniczący Zarządu Osiedla Przetakówka, który dziwił się, że po kilku latach mieszkańcy ul. Tarnowskiej chcą znów należeć do Zabełcza.
- Nie ma żadnych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem. Być może zaczyna się przedwyborcza rywalizacja o głosy mieszkańców? – zastanawiał się Słaby.
Na brak argumentów przemawiających za odłączeniem się od Przetakówki i przyłączeniem do Zabełcza mieszkańców siedmiu posesji przy ul. Tarnowskiej uwagę zwrócił także radny Tomasz Basta. Jego zdaniem koszt konsultacji i późniejsze zmiany w granicach mogą przewyższyć korzyści mieszkańców ul. Tarnowskiej.
Głos w dyskusji zabrała także była przewodnicząca osiedla Zabełcze, a zarazem radny Elżbieta Chowaniec. Przyznała, że w projekcie uchwały z 2006 r. zmieniającej granice osiedli nie było mowy o przyłączeniu do Przetakówki posesji przy ul. Tarnowskiej o numerach parzystych od 88 do 118.
- Potem się okazało, że w dziwny sposób znalazły się one w przyjętej przez nas uchwale – przyznała radna.
Stefan Chomoncik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, zwrócił kolegom uwagę, że wszyscy zostali powołani w służbie mieszkańców, dlatego powinno się patrzeć przychylnym okiem na ich prośby. Zaznaczył, że kilka lat temu podobne konsultacje zostały przeprowadzone na wniosek mieszkańców Jastrzębia, ale nie zakończyły się one odłączeniem od Zabełcza. Nie było też lawiny podobnych wniosków, przez co Chomoncik uznał, że obawy niektórych radnych są bezpodstawne.
Ostatecznie radni przyjęli projekt uchwały. Za głosowało 13 radnych, a 8 było przeciwko. Na razie nie wiadomo kiedy odbędą się konsultacje na osiedlu Zabełcze i Przetakówka.

(ALF)
Fot. UM Nowego Sącza, archiwum
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)