Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
29/10/2014 - 14:00

Powiat bez pełnomocnika ds. mniejszości. Romowie oburzeni

Nowosądeckie starostwo zlikwidowało stanowisko pełnomocnika zarządu powiatu do spraw mniejszości narodowych. Przez 14 lat funkcję tę pełnił Zbigniew Piekarski, znany samorządowiec z Marcinkowic w gminie Chełmiec, nominowany do tytułu Sądeczanina Roku 2013 przez nasz portal. Piekarski był zatrudniony jako inspektor powiatowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie kwestie związane z mniejszościami narodowymi są rozstrzygane na szczeblu wojewody, a nie powiatu.
W czerwcu otrzymał on z rąk Wiesława Basty, przewodniczącego Rady Powiatu zaszczytny tytuł Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej. Czytaj: Trzynastu zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej

O znanym pionierze demokracji pisaliśmy niedawno: Zasłużony dla Sądecczyzny - lider demokracji z Marcinkowic

Strona internetowa TVN informuje: decyzję tę podjęto dzień po emisji w programie telewizyjnym Uwaga! materiałów o warunkach życia w romskiej osadzie w Maszkowicach. Czytaj o tym tutaj: uwaga.tvn.pl

Po programie dostrzeżono, że obecny system się nie sprawdza, dlatego zarząd powiatu postanowił w inny sposób pomagać Romom - powiedziała dziennikarce TVN Maria Olszowska ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Poinformowała też, że Romom zaproponowano wykonywanie prac interwencyjnych. Od początku października jedenaście osób (dziesięć kobiet i jeden mężczyzna) zostało zatrudnionych na cztery miesiące do prac porządkowych, między innymi w Starym Sączu i Łącku. Czytaj tutaj: Łącko: Policjanci pilnują porządku. Romowie pracują

O wyjaśnienie kwestii likwidacji stanowiska pełnomocnika poprosiliśmy rzecznika prasowego starostwa powiatowego.

- Stanowisko Pełnomocnika Zarządu Powiatu Nowosądeckiego ds. mniejszości narodowych zostało zlikwidowane – Zarząd Powiatu podjął decyzję, ponieważ ta formuła współpracy z mniejszością narodową się wyczerpała - wyjaśnia Maria Olszowska, Maria Olszowska
Zastępca dyrektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Kierownik Referatu ds. Współpracy z Mediami oraz Informacji Publicznej. - Zarząd pomaga Romom w inny sposób. Zwrócił się do nich z ofertą możliwości zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Skorzystało 11 osób narodowości romskiej (10 kobiet i jeden mężczyzna). Zostali zatrudnieni na cztery miesiące w gminach Stary Sącz, Podegrodzie, Łącko (prace porządkowe).

Jak tłumaczy Maria Olszowska powiatowego obecnie kwestie związane z mniejszościami narodowymi są rozstrzygane na szczeblu wojewody, a nie powiatu. Władze samorządu powiatowego nie widzą więc potrzeby, aby utrzymywać pełnomocnika. W niedalekiej przyszłości, na szczeblu wojewódzkim, ma powstać specjalny program pomocy Romom. Powiat zawsze angażował się w rozwiązywanie problemów z tą mniejszością narodową i również teraz jest gotowy do pomocy. Niech o tym świadczy fakt finansowania między innymi prac interwencyjnych finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

- Zarząd podjął decyzję o likwidacji stanowiska 10 września 2014 roku - dodaje Maria Olszowska. - Umowa z Panem Zbigniewem Piekarskim została rozwiązana z dniem 1 października 2014 roku i jest on na trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

W rozmowie z naszym portalem Zbigniew Piekarski powiedział: - Zarząd Powiatu podjął decyzję o likwidacji stanowiska pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych. Nie mam wpływu na tę decyzję i odchodzę z pracy. Nie chcę komentować tej decyzji. Powiem tylko, że przez 14 pracowałem z Romami i innymi mniejszościami narodowymi, zrealizowałem pionierskie programy z Romami, które następnie były prowadzone w całym kraju. Gdy zaczynałem pracę 30 procent małych Romów chodziło do szkół. Teraz obowiązek szkolny realizuje 80 procent z nich. Wiem, że sami Romowie byli oburzeni tą sytuacją i mieli interweniować w tej sprawie. De facto nie ma obecnie osoby do współpracy z mniejszościami narodowymi na terenie Sądecczyzny, nie tylko z Romami ale też z Łemkami. Teraz jestem na urlopie, a do końca roku pozostaję w stosunku pracy bez obowiązku jej świadczenia.

Z naszej  rozmowy z Piotrem Morochem, pełnomocnikiem starostwa gorlickiego do spraw mniejszości narodowych wynika jednoznacznie, że jego kompetencji nikt nie zamierza przenosić do Krakowa. Natomiast w powiecie limanowskim jest wyznaczony pracownik do spraw mniejszości narodowych. Czekamy na stanowisko rzecznika prasowego wojewody małopolskiego w tej kwestii.

(Rob)
Fot. RobDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)