Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
25/11/2021 - 11:25

Podatki ścigają się z inflacją. Decyzja radnych Kamionki Wielkiej może zaboleć

Na jutrzejszej sesji radni z Kamionki Wielkiej będą decydować nie tylko o wysokości opłat śmieciowych, ale również o wymiarze podatku od nieruchomości na najbliższy rok. Jakie tu szykują się zmiany? Przecież podatki ciągle ścigają się z inflacją.

Podatki ścigają się z inflacją. Decyzja radnych Kamionki wielkiej może zaboleć

O planach podwyżki stawek za wywóz śmieci i wymiarze ulgi za ich kompostowanie pisaliśmy już obszernie w publikacji Jaka podwyżka opłat śmieciowych czeka Kamionkę Wielką? Jest projekt

Dziś na tapetę bierzemy podatki od nieruchomości. Jakie gmina proponuje stawki? Wymieńmy kilka kluczowych.
Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
 - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,53 zł od 1 ha powierzchni
- od gruntów budowlanych – 1,40 zł od 1 m kwadratowego powierzchni
Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,96 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,76 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,03 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej.

Zobacz też: Kamionka Wielka: które sołectwo dostanie kanalizację za 1,9 miliona?

Jakie jest uzasadnienie uchwały? - Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów budżetu gminy. Wysokość stawek podatkowych corocznie uchwalana jest przez radę gminy stosownie do kompetencji przewidzianych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), z tym że nie mogą one przekroczyć stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- Górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrastają w każdym roku podatkowym w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie II kwartałów danego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów (...) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2022 rok (M.P. poz. 724) stawki podatkowe na 2022 rok zostały podwyższone średnio  o 3,8 procent w stosunku do obowiązujących na rok 2021 - czytamy na wstępie dokumentu.

Ale tak naprawdę dla mieszkańców Kamionki Wielkiej i radnych, do których należy ostateczna decyzja kluczowe jest ostatnie zdanie: - Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zostały podwyższone o 8 procent w stosunku do obowiązujących w roku 2021 (...)

Zobacz też: Smog mocno oberwie. Kamionka Wielka znów szturmuje kopciuchy

Nie ma co ukrywać, że taka decyzja może zaboleć mieszkańców gminy.

Trzeba jednocześnie mocno pamiętać, że z powodu epidemii COVID-19 i wynikłego z niej kryzysu gospodarczego już przed zamknięciem roku księgowego 2020 było wiadomo, że Kamionka Wielka straci aż milion złotych dochodu z tytułu podatków CIT i PIT. A w przyszłym roku z kolei samorząd musi w pierwszej kolejności zabezpieczyć wkład własny do zastrzyków gotówki, które otrzymała na inwestycje w ramach Polskiego Ładu. Jeśli tu dojdzie do zaniedbań, pieniądze m.in. na budowę szkoły w Boguszy i kanalizację  przepadną. Co na to radni? Przekonamy się już jutro. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne prt sc retransmisja z sesji)







Dziękujemy za przesłanie błędu