Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 14 kwietnia. Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana
19/04/2023 - 10:55

Piwniczna-Zdrój: po Musialskim kolej na Maślankę. Opozycja odwołuje wiceprzewodniczącego rady

Jednym z ważniejszych punktów najbliższej sesji w Piwnicznej-Zdroju jest uchwała o odwołaniu z roli wiceprzewodniczącego rady Lecha Maślanki. To będzie kolejna zmiana w prezydium rady po odwołaniu z roli przewodniczącego Adama Musialskiego, którego decyzją rady zastąpił lider opozycji, były zastępca burmistrza Zbigniewa Janeczka, Mariusz Lis.

Po ostatnich perturbacjach w radzie – w wyniku wyborów uzupełniających rada ma czterech nowych członków – burmistrz Dariusz Chorużyk stracił większość swojego zaplecza. Jednym z efektów były bardzo duże roszady w składach poszczególnych komisji i odwołanie ze stanowiska szefa rady Adama Musialskiego, który został zastąpiony liderem rosnącej w siłę opozycji w osobie byłego zastępcy burmistrza Zbigniewa Janeczka, Mariusza Lisa.

Zobacz też: Piwniczna-Zdrój: jest wyrok w sprawie absolutorium dla burmistrza Chorużyka. Opozycja dostała po nosie

Sytuacja była o tyle ciekawa, że choć Musialskiego udało się odwołać już w pierwszym głosowaniu, to jego następcy nie udało się tak szybko wyłonić. W szranki stanęli Lis i Maślanka właśnie. Ale z racji wakatu w radzie układ głosowania dwa razy zakończyły się wynikiem siedem do siedmiu. Dopiero pod nieobecność Musialskiego, gdy na kolejnej sesji było obecnych ledwie jedenastu: Maria Adamuszek, Wiesław Keklak, Ryszard Lewicki, Mariusz Lis, Dariusz Łomnicki, Lech Maślanka, Bronisław Rusiniak, Kazimiera Sikorska, Bogumiła Szczepaniak, Piotr Ściegienny, Jan Toczek wybrano Lisa wynikiem 7 do 4.

Sam Lech Maślanka wtedy odmówił kandydowania. Teraz na sesji 25 kwietnia na być procedowany projekt uchwały w sprawie jego odwołania ze stanowiska zastępcy przewodniczącego. Jakie jest uzasadnienie pod którym podpisali się radni opozycji? Zacznijmy do tego, że taka procedura jest możliwa po złożeniu wniosku przez co najmniej jednej czwartej ustawowego składu rady.

- Odwołanie następuje analogicznie jak powołanie tj. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Wniosek w sprawie odwołania pana Lecha Maślanki z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został złożony prawidłowo a po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Miejska stwierdziła, że Pan Lech Maślanka został odwołany.

Zobacz też: Piwniczna-Zdrój: 7 głosów do 4, tak były zastępca burmistrza został przewodniczącym rady

Czy to się uda? Kogo zaproponuje na to stanowisko stronnictwo burmistrza a kogo opozycja? Czy ktokolwiek z radnych poprosi o wskazanie rzeczywistych uchybień Maślanki?

A na zakończenie małe przypomnienie. Uchwałą z 28 czerwca 2022 r. rada w Piwnicznej-Zdroju  udzieliła absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Ale niemal natychmiast po głosowaniu radny Piotr Ściegienny wniósł wniosek do RIO w Krakowie o uchylenie przedmiotowej uchwały i unieważnienie głosowania zarzucając przewodniczącemu rady Adamowi Musialskiemu nieprawidłowe przeprowadzenie głosowania.

Przy czym jednocześnie - zgodnie z protokołem i zapisem przebiegu sesji Rady - radny Piotr Ściegienny wprost przyznał, że rozumiał pouczenia przewodniczącego przed głosowaniem, a zatem nie ma możliwości, żeby ewentualna pomyłka była wyrazem wprowadzenia go błąd przez przewodniczącego.

Dalej zarzut w sprawie głosowania absolutorium przeważył o tym, że opozycja skutecznie odwołała Musialskiego z tej funkcji.

Teraz znamy już rozstrzygnięcie w tej sprawie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd oddalił zastrzeżenia RIO i tym samym - pomijając nomenklaturę urzędniczą – burmistrz w świetle prawa owo absolutorium uzyskał. Tym samym jeden z głównych argumentów świadczących wedle opozycji, że Musialski źle się wywiązuje z obowiązków szefa rady stał się w świetle prawa zupełnie nieprawdziwy. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco. ([email protected] Fot.: ES)Dziękujemy za przesłanie błędu