Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 czerwca. Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
11/06/2024 - 15:00

Piwniczna-Zdrój nadal się wyludnia. Te dane nie brzmią ciekawie

Zaglądamy do danych demograficznych gminy Piwniczna-Zdrój. Jak wynika z raportu o stanie gminy za 2023 rok ten samorząd nadal się wyludnia.

Piwniczna-Zdrój nadal się wyludnia. Te dane nie brzmią ciekawie

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. ogólna liczba ludności na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wynosiła 10 313 osób, z czego 5 212 to kobiety, a 5 101 to mężczyźni. Dla porównania liczny te w 2022 roku wynosiły kolejno 10391, 5244 i 5147 i już w tamtym roku odnotowano tendencję zniżkową do roku poprzedniego. To dość niepokojące dane, oznaczają bowiem, że może nie w jakimś dużym tempie, ale gmina nadal się wyludnia.

Ale jak piszą sami autorzy raportu: - Porównując ogólną liczbę ludności w analizowanym okresie w stosunku do roku poprzedniego, należy stwierdzić, że w 2023 roku uległa ona zmniejszeniu o 78. Zmiany liczby ludności w odniesieniu do płci kształtują się następująco: kobiety spadek o 32, mężczyźni spadek o 46. Biorąc pod uwagę dane z opracowania za rok 2022 zauważalne jest zmniejszenie tendencji spadkowej w liczbie ludności, co jest zjawiskiem pozytywnym.

Przyjrzyjmy się zatem przekrojowi wiekowemu mieszkańców gminy. I tak w 2023, tych w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 18 lat było 2 197 (2 090 – rok 2022), tych w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat) – 6 221 (6 314 – rok 2022), seniorów za to 2 009 (1 987 – rok 2022). Co to oznacza dla samorządu? 

Z czego utrzymują się mieszkańcy Piwnicznej-Zdroju? Wcale nie z turystyki

- (…) największy odsetek ludności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2023 roku stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, jednak ich liczba uległa zmniejszeniu o 93 w stosunku do roku 2022. Kolejna grupa, co do wielkości, to osoby w wieku przedprodukcyjnym, których liczba w roku 2023 zwiększyła się o 107 w stosunku do roku poprzedniego. Najmniejszy odsetek stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym, których liczba w 2023 roku wzrosła o 22. Analizując liczbę ludności według grup ekonomicznych w latach 2021-2023 zauważalny jest systematyczny spadek w grupie osób w wieku produkcyjnym.

W tym wypadku próżno szukać optymistycznego przełożenia na rozwój samorządu.

W 2023 urodziło się tutaj 98 dzieci, o jedno mniej niż w roku poprzednim. Zmarło za to 113 osób, 10 więcej niż w 2022 roku. Na terenie miasta i sołectw zameldowało się w sumie 160 osób a wymeldowało 239. Rok wcześniej statystyki te przedstawiały się kolejno 151 i 263. Z kolei osób, które zdecydowały się wyemigrować za granicę było w zeszłym roku 9 a rok wcześniej ledwie 2. ([email protected] Fot.: archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu