Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 lutego. Imieniny: Antoni, Oswalda, Romana
28/05/2020 - 09:55

Pierwsze absolutorium w powiecie! Radni murem za wójtem gminy Gródek

27 maja br., w 30 rocznicę powstania samorządu odbyła się najważniejsza w roku sesja rady gminy Gródek nad Dunajcem. Podczas obrad radni debatowali nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

W wyniku głosowania drugi rok z rzędu radni udzielili wójtowi Józefowi Tobiaszowi wotum zaufania i absolutorium oraz zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Decyzja zapadła następującą większością głosów:

- wotum zaufania: 13 głosów za, 2 wstrzymujące
- absolutorium: 13 głosów za, 2 wstrzymujące

Czytaj też: Najważniejsza sesja w Gródku nad Dunajcem. Czym zaskoczyli nas radni?

Wójt podziękował radnym, sołtysom, radom sołeckim, kołom gospodyń wiejskich i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej za współpracę i zaangażowanie. Osiągnąć taki sukces bez nich byłoby niewyobrażalnie ciężko, zwłaszcza, że ubiegły rok był dla gminy czasem intensywnej, systematycznej i owocnej pracy. Kierując się tymi zasadami władzom udało się zrealizować wiele inwestycji, w szczególności drogowych i infrastrukturalnych, które poprawią komfort życia mieszkańców.

[email protected], fot. UG Gródek nad Dunajcem

Pierwsze absolutorium w powiecie! Radni murem za wójtem Gródka nad Dunajcem
Fot. UG Gródek nad Dunajcem


Dziękujemy za przesłanie błędu