Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 23 listopada. Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
31/10/2020 - 23:25

Odeszli w ostatnich 12 miesiącach. Pozostaną w naszej pamięci

Żyli tak, że pozostawili po sobie wdzięczną pamięć rodziny, znajomych i przyjaciół. Zrobili co mogli, by służyć swym bliźnim tak, jak im pozwalał dany przez Boga talent, upór, umiejętności. Sądeczanie zasłużeni dla nauki, sztuki, kultury, dla całego regionu, który dzięki nim mógł się wspiąć na kolejny szczebel cywilizacyjnego rozwoju. Przypominamy ich, z całą świadomością, że to nie wszyscy z najlepszych...


GRUDZIEŃ 2019

Aleksander Stachnik
Zmarł 6 grudnia 2019 roku w wieku 64 lat. Był wieloletnim radnym Rady Miasta Gorlice i Członkiem Zarządu Miasta Gorlice w latach 1994-1998.

ks. Piotr Pławecki
Zginął tragicznie 2 grudnia 2019 roku w wypadku samochodowym w Witowicach Dolnych. Miał 29 lat. 26 maja 2018 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Pracował w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy koło Dębicy.

STYCZEŃ 2020

Stefan WolakStefan Wolak
Przez wiele lat był wójtem gminy Gródek nad Dunajcem.  Samorządem  kierował w latach 2002-2010. W sposób wyjątkowy zapisał się w pamięci mieszkańców Sądecczyzny. Gminą rządził w latach 2002-2010.  Jego priorytetem było przede wszystkim bezpieczeństwo oraz poprawa infrastruktury regionu. Od urodzenia mieszkał w gminie Gródek nad Dunajcem.

Był Absolwentem Uniwersytetu Rolniczego, ukończył studia podyplomowe z zakresu turystyki wiejskiej na SGGW w Warszawie. Od roku 1982 zatrudniony w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolnego. Od dawna związany z samorządem. Zmarł w wieku 63 lat.

Józef JareckiJózef Jarecki
W historii walczących o wolną Polskę związkowców zapisał się jako przywódca strajku w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w 1980. Przez kilka lat pełnił funkcję wiceprezesa sądeckiego MPK. Chorował na serce. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przeszedł chirurgiczny zabieg, ale jego serce było zbyt słabe – mówią jego znajomi. Józef Jarecki miał 69 lat. Pochodził z Głogowa, ale swoje życie związał z Nowym Sączem i  „Solidarnością” . Był współzałożycielem struktur związkowych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.  W 1982 roku w stanie wojennym wydawał podziemne pismo "Wiadomości Nowosądeckie", za co w lutym 1982 roku został aresztowany i skazany na cztery lata więzienia. Za kratami siedział w Hrubieszowie. Został zwolniony na mocy aktu łaski komunistycznej Rady Państwa.

MARZEC 2020

Irena Nieć
Zmarła 2 marca w wieku 85 lat. Irena Nieć z wykształcenia była ekonomistką. Przez trzydzieści sześć lat pracowała w Polskich Kolejach Państwowych. Jej pasją był też folklor. Tańczyła w zespole "Sądeczanie". W sądeckim teatrze była aktorką i inspicjentką. Debiutowała w 1952 roku w wodewilu "Tor przeszkód". W Teatrze Robotniczym wystąpiła prawie czterysta razy. Jeszcze niedawno można ją było zobaczyć na widowni Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Mimo sędziwego wieku z zapamiętaniem śledziła spektakle.

KWIECIEŃ 2020

Maciej TurskiMaciej Turski
Zmarł 12 kwietnia w wieku 70 lat. Maciej Turski był jednym z ostatnich sądeckich drukarzy (zecerów). Drukarzem już w drugim pokoleniu. Uwielbiał zapach papieru, kochał swój zawód.

Ogromną radość sprawiało mu również dzielenie się z innymi swoją pasją. Nikomu nigdy nie odmówił pomocy i fachowej porady. Przeszedł, jak mówił, wszystkie szczeble drukarstwa, a tego zawodu uczył się od swojego ojca, który był kierownikiem drukarni. Był człowiekiem bez reszty oddanym swojej pasji.

W swoim zawodzie przepracował ponad pół wieku, w tym czterdzieści w sądeckim Nowomag-u. Ostatnie lata, będąc już na emeryturze, związany był z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, gdzie w Miasteczku Galicyjskim prowadził warsztaty w pracowni, w której stały stare maszyny drukarskie. 

Odszedł niezwykle ciepły, życzliwy człowiek, pasjonat dziś już unikatowego zawodu. Maciej Turski spoczął na cmentarzu w Gołąbkowicach w Nowym Sączu.

.

MAJ 2020

ks. Mateusz Szyszkaks. Mateusz Szyszka
Ks. Mateusz Szyszka urodził się 20 lutego 1985 roku w Tarnowie. W 2004 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, 29 maja 2010 roku w tarnowskiej katedrze biskup Wiktor Skworc wyświęcił go na kapłana.

Jako wikariusz przez dwa lata pracował w parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Muszynie.

Od 2012 roku był pracownikiem kancelarii Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zajmował się redakcją "Currendy", a od 2018 roku był członkiem V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Współtworzył także portal Diecezji Tarnowskiej. Przez wiele lat walczył z ciężką chorobą. Niestety nie udało się jej pokonać. Zmarł 4 maja. Miał zaledwie 35 lat. Zmarły kapłan został pochowany na cmentarzu w Tarnowie-Mościcach. 

ks. Wiesław Kantorks. Wiesław Kantor
Początkiem maja zmarł pochodzący z Korzennej ksiądz Wiesław Kantor, który przez wiele lat był misjonarzem w Afryce. Po powrocie do kraju przebywał w zakonnej wspólnocie pallotyńskiej w Ząbkach koło Warszawy, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej.

Tryskał humorem i energią. Nosił radość tam, gdzie przebywał. Przegrał walkę z chorobą. Miał 64 lata.

.

ks. Marian Stępieńks. prałat Marian Stępień
29 maja zmarł ksiądz prałat Marian Stępień, który przez ostatnie lata swego życia posługiwał jako emerytowany kapłan, rezydent w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie. Urodził się 22 czerwca w 1938 roku w Łużnej. 24 czerwca 1962 roku z rąk biskupa ordynariusza Jerzego Ablewicza w katedrze tarnowskiej przyjął święcenia kapłańskie.

Posługę wikariusza rozpoczął w parafii w Moszczenicy (1962-1965), następnie pracował w Łososinie Dolnej - Jakubkowicach (1965-1973). Sprawował w tym czasie  opiekę nad wiernymi w Michalczowej, w której wzniósł kaplicę, za co był wielokrotnie represjonowany przez komunistyczne władze państwowe.

W 1973 roku w Michalczowej utworzył rektorat parafii Łososina Dolna i został rektorem nowej wspólnoty, w 1981 roku erygowanej do rangi parafii, której ksiądz Stępień został pierwszym proboszczem.

Od 1987 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie. Budowniczy kościoła i cmentarza z kaplicą w Niskowej, kaplicy cmentarnej oraz plebanii w Trzetrzewinie, autor gruntownego remontu kościoła parafialnego, a także kreator plenerowej drogi krzyżowej w Niskowej.

Elżbieta Leśniak-PietruchowaElżbieta Leśniak Pietruchowa
W wieku 63 lat zmarła Elżbieta Leśniak Pietruchowa, animator kultury i społecznik, której rodzinne Łazy Biegonickie zawdzięczają budowę gazociągu, wodociągu i telefonizację wsi. Ta śmierć to również niepowetowana strata dla wielu stowarzyszeń działających na terenie całej Sądecczyzny.

W latach dziewięćdziesiątych Elżbieta Leśniak-Pietruchowa pracowała jako dyrektorka Zespołu Placówek Społeczno-Kulturalnych, ale tak naprawdę z kulturą była związana „od zawsze” przede wszystkim jako inicjator i animator wielu wydarzeń artystycznych w gminie Stary Sącz. Mieszkańcy pamiętają ją jako osobę mocno zaangażowaną społecznie.

Elżbieta Leśniak-Pietruchowa była też członkiem-założycielem organizacji pozarządowych. W latach 1982 – 1987 pełniła funkcję wiceprezesa Ogólnopolskiego Klubu Animatorów Kultury. To m.in. jej mieszkańcy Łazów Biegonickich zawdzięczają funkcjonowanie tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Dom”, którego sekretarzem była od 1995 roku.

Przez wiele lat działała również w Radzie Sołeckiej Łazów Biegonickich, a dzięki jej zaangażowaniu wybudowano tu gazociąg, wodociąg i przeprowadzono telefonizację wsi.

CZERWIEC 2020

Andrzej PetryszakAndrzej Petryszak
24 czerwca zmarł Andrzej Petryszak, artysta, który przez ponad 45 lat fotografował piękno ziemi sądeckiej. Członek Stowarzyszenia Twórców Galeria "Pod Kasztanem" i Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Elektroradiolog pracowni rentgenowskiej Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju. Andrzej Petryszak urodził się w 1954 roku.

Związany rodzinnie i zawodowo z Krynicą. Na zdjęciach utrwalał m.in. piękno ziemi sądeckiej, architekturę świecką i sakralną odwiedzanych krajów, ludzi, przyrodę i pejzaże, a także martwą naturę.

Uczestniczył w licznych plenerach, z których przywoził setki zdjęć. Brał udział w wystawach i konkursach fotograficznych, zyskując uznanie w oczach jurorów. Został uhonorowany „Złotym Jabłkiem Sądeckim”, „Złotym Herbem Krynicy” za pracę na rzecz środowiska twórczego w Krynicy-Zdroju.

.

LIPIEC 2020

Kazmiera ŁaganKazimiera Łagan
W swoim niezwykle pracowitym życiu dożyła 97 lat. Kazimiera Łagan urodziła się w Limanowej, ale po ukończeniu w 1943 r Szkoły Handlowej, a potem w 1965 r Technikum Ekonomicznego w Nowym Sączu, swoje serce oddała Nowemu Sączowi. Wraz ze swoimi siostrami utworzyła znany i rozchwytywany przez lata zespół „Siostry Mordarskie”.

Uzdolniona plastycznie, uczyła innych sztuki tworzenia makram, nauce haftu zwłaszcza wzorów ze strojów lachowskich, pisała scenariusze do widowisk, spektakli.

Działaczka w stowarzyszeniach, przez lata angażowała się w działalność Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uhonorowana nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „GLORIA ARTIS – Zasłużony dla Kultury”.

ks. Bogusłąw ZawiślakBogusław Zawiślak
Zmarł wieku 85 lat. Ks. prałat Bogusław Zawiślak, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. Święcenia kapłańskie przyjął 8 lutego 1958 roku. Pracował w wielu miejscowościach, aż w 1969 roku trafił do parafii pw. św. Jakuba w Powroźniku, gdzie był proboszczem przez 35 lat. 

Kierował wspólnotą religijną 1200 mieszkańców Powroźnika i Wojkowej. Po przejściu na emeryturę w 2004 roku pozostał w parafii, gdzie do końca życia pomagał w duszpasterstwie parafialnym. Troszczył się o zabytkową, drewnianą greckokatolicką cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego. Został wyróżniony Nagrodą Województwa Małopolskiego im. dr. Mariana Korneckiego.

.

SIERPIEŃ 2020

.

ks. prof. Henryk Szmulewiczks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz
Zmarł po długiej chorobie w wieku 57 lat. Przez wiele lat był wykładowcą w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pracował również w wielu parafiach diecezji tarnowskiej i przez kilka lat posługiwał jako prefekt i ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodził z parafii Szczucin.  12 czerwca 1988 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

W latach 1988 – 1991 pracował jako wikariusz w Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Następnie przez rok posługiwał w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych. W 1997 roku otrzymał diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

ks. Jaromir Buczakks. Jaromir Buczak
12 sierpnia w tragicznym wypadku w Tatrach zginął 34-letni - kapłan pochodzący z diecezji tarnowskiej, który przez trzy lata był wikariuszem w Podegrodziu. Ks. Jaromir Buczak pochodził z Lubziny. W 2013 roku został wyświęcony na kapłana. Biskup tarnowski posłał go na pierwszą parafię do Podegrodzia, gdzie posługiwał przez trzy lata. Następnie od 2016 roku od chwili obecnej jako wikariusz duszpasterzował w Trzcianie koło Bochni.

Zdzisław Mazur
14 sierpnia zmarł w wieku 92 lat. Zdzisław Mazur, leśnik z Piwnicznej-Zdroju, był też znanym społecznikiem, członkiem Rady Narodowej w Piwnicznej-Zdroju i wielu komitetów działających na rzecz rozwoju tej uzdrowiskowej gminy oraz sąsiedniej gminy Rytro.

.

WRZESIEŃ 2020

prof. Aleksander Tykaprof. Aleksander Tyka  
Prof. dr hab. Aleksander Tyka urodził się 6 kwietnia 1951 r. w Tarnowie. W latach 1970–1974 studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Był inicjatorem i współtwórcą kierunku Wychowanie Fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Był Kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, Senatorem Uczelni, wyjątkowym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń nauczycieli wychowania fizycznego.

Był także promotorem wielu prac dyplomowych studentów oraz naukowo-badawczych pracowników dydaktycznych Instytutu Kultury Fizycznej. W latach 1998-2017 był nauczycielem akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Od 2016 roku pełnił funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii sportu, a za całokształt dorobku naukowego w roku 2009 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. W latach 1996–1997 był członkiem Rady ds. Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji. W r. 1997 został zastępcą dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Nauki, kierował Zakładem Fizjologii i Biochemii. Od 2008 r. pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich. Prof. dr hab. Aleksander Tyka był autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych, wśród których przeważają oryginalne prace twórcze. Za wieloletnią pracę otrzymał nagrodę Przewodniczącego GKKFiT za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w 1985 r., i nagroda Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za osiągnięcia naukowe w 1997 r., otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrny Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 25 września w wieku 69 lat.

Genowefa JeżGenowefa Jeż
Mama biskupa tarnowskiego, Andrzeja Jeża. Zmarła 18 września, w wieku 92 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Mszy pogrzebowej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Z kolei kazanie wygłosił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, Wiesław Lechowicz.

.

PAŹDZIERNIK 2020

ks. Stefan Tokarzks. Stefan Tokarz
Ksiądz kanonik Stefan Tokarz urodził się w 1934 roku w Ociece. W 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz posługiwał w Tęgoborzy, Nowym Sączu, Tymbarku i Piwnicznej-Zdroju. 3 marca 1971 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej, gdzie duszpasterzował do 24 stycznia 1977 roku.

9 marca 1977 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. Urząd proboszcza pełnił aż do 20 sierpnia 2004 roku, a następnie pozostał w tejże parafii jako rezydent.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1977 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w roku 1983 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. Zmarł 4 października w wieku 86 lat.

.

.

ks. Antoni Piśks. Antoni Piś
Ks. Antoni Piś urodził się 26 marca 1957 roku w Lipnicy Murowanej. W 1976 roku zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 23 maja 1982 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w Tymbarku (od 18 czerwca 1982 roku), Rzezawie (od 21 czerwca 1986 roku), parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy (od 21 sierpnia 1990 roku) i parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu (od 1 września 1999 roku). 18 sierpnia 2000 roku został mianowany administratorem, a 20 sierpnia 2001 roku proboszczem parafii pod wezwaniem NMP Królowej Świata w Pawęzowie.

Z kolei 19 sierpnia 2007 roku objął urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Antoniego Opata w Męcinie. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Tarnów - Północ, a także wicedziekana dekanatu Limanowa oraz notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Limanowa. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską 4 października 2018 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Limanowej. Odszedł w wieku 63 lat. Zmarł 16 października po dwutygodniowej walce z koronawirusem w krakowskim szpitalu.Dziękujemy za przesłanie błędu