Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
14/01/2020 - 16:05

Numerowanie budynków. Sprawdź, co grozi za nieprzestrzeganie tego obowiązku

Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań gminy. Proces numerowania budynków nie może być chaotyczny - wadliwe ponumerowanie obiektów może bowiem stwarzać problemy dla mieszkańców, np. związane z dotarciem pomocy ratunkowej. Niestety rzeczywistość jest, jaka jest.

 Zmiana przyznanych numerów do najłatwiejszych nie należy – wiążą się z nią bowiem koszty dla właścicieli nieruchomości oraz wymiana szyldów, pieczątek i dokumentów. Całkowity brak numeru nieruchomości utrudnia jednak wszystkim pracę - zarówno Poczcie Polskiej i kurierom doręczającym przesyłki, jak również przedsiębiorstwom wodociągowym, energetycznym, gazowym i telekomunikacyjnym realizującym odczyty zużycia mediów.

Może też spowodować problemy z udzieleniem pomocy w nagłym wypadku przez pogotowie ratunkowe lub policję. Zjawisko dotyka w szczególności gminę Gródek nad Dunajcem. Z czego wynika obowiązek oznaczenia posesji?

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Oprócz tego na tabliczce zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów – nazwę miejscowości. W przypadku zaś, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Czytaj też: Dziewczyny z Jelnej zdobyły Mistrzostwo Polski! 

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest wykroczeniem - przypomina w wystosowanym do mieszkańców apelu wójt gminy Gródek nad Dunajcem, Józef Tobiasz. Policja jest uprawniona do nakładania mandatów za brak prawidłowego oznaczenia nieruchomości, nawet do 250 złotych.

[email protected], fot. pixabay.com Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020