Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 4 czerwca. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
15/05/2019 - 20:00

Nowy Sącz: spółka SIM zostanie rozwiązana? Niezbędna decyzja radnych

Jest gotowy projekt uchwały dotyczący rozwiązania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska. Na najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza trafi on pod głosowanie radnych. Oni zdecydują , czy tak się stanie.

"Czarne chmury" zaczęły się gromadzić nad miejską spółką SIM kilka miesięcy temu, po objęciu władzy przez nowego prezydenta miasta Ludomira Handzla.

- Nie ukrywam, że analizujemy sensowność funkcjonowania tego podmiotu - mówił na styczniowej konferencji prasowej prezydent Handzel. - Wszyscy wiemy, że mamy inne spółki miejskie, które z powodzeniem mogłyby przejąć funkcje i zadania SIM. Większością tematów mogłoby się zająć Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czy chociażby spółka MPK, bo jest tam kwestia zarządzania miejskimi parkingami. Można te funkcje rozdzielić i nie tworzyć kolejnych "bytów", Zarządu i Rady Nadzorczej. Uważam, że są to funkcje, które mogą wchłonąć inne podmioty. Zaznaczam jednak, że sytuacja jest analizowana.

Sądecka Infrastruktura Miejska została powołana pod koniec 2015 roku, a inicjatorem jej powstania był ówczesny prezydent miasta Ryszard Nowak. Wówczas zagłosowała za powołaniem jej do życia większość radnych. Od momentu jej powstania spółką kierował prezes Marek Oleniacz, który kiedyś był sekretarzem miasta.

W zakresie zadań spółki do chwili obecnej znajdują się: zarządzanie nieruchomościami, placem targowym i pobieranie opłaty targowej, zarządzanie szaletem miejskim oraz parkingami miejskimi. Sądecka Infrastruktura Miejska zarządza też Strefą Płatnego Parkowania.

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia ubiegłego roku ze stanowiskiem prezesa SIM pożegnał się właśnie Marek Oleniacz, który piastował tę funkcję przez kilka lat. Na jego miejsce powołana została Anna Bednarczyk-Maśko. Zmieniona została także cała Rada Nadzorcza spółki.

W uzasadnieniu przygotowanym do projektu uchwały czytamy, że SIM zamknęła miniony rok na minusie. Uzyskała stratę w wysokości ponad 169 tys. złotych. W uzasadnieniu jest także zapis, że: "biorąc pod uwagę dotychczasową strukturę przychodów i kosztów prognozowany wynik finansowy Spółki za rok 2019 to strata w wysokości około 65 000 zł". Jest też informacja, że zgodnie z dokonaną przez Zarząd Spółki analizą dotychczas realizowane działania i zadania nie są wystarczające do samofinansowania się Spółki.

Jest też we wspomnianym uzasadnieniu wzmianka, że w przypadku, gdyby zgromadzenie Wspólników postanowiło, że Spółka nie zostanie rozwiązana i będzie dalej istnieć, to biorąc pod uwagę obecny stan finansowy odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok - Spółce może grozić niewypłacalność.

Aby Zgromadzenie Wspólników mogło podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki Sądecka Infrastruktura Miejska i rozpoczęciu procesu jej likwidacji niezbędne jest jednak podjęcie uchwały o tym przez Radę Miasta.

W przypadku rozwiązania SIM dotychczasowe zadania realizowane przez spółkę będą przekazane do innych podmiotów należących do miasta, w tym m.in. do: Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  i MPK.

Proces likwidacyjny zostałby również przeprowadzony z poszanowaniem praw pracowników zatrudnionych w spółce, z których wszyscy otrzymają propozycję pracy - można przeczytać w uzasadnieniu.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu