Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 24 stycznia. Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
30/06/2020 - 18:30

Nowy Sącz: przeprowadzenie referendum to nie taka prosta sprawa

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel drugi rok z rzędu nie otrzymał od Rady Miasta wotum zaufania, ani absolutorium. Teraz rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania gospodarza miasta. Ale...

 Nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania prezydenta. - Jest to taka sytuacja, która może ewentualnie uruchomić procedurę referendum – potwierdza Mirosław Chrapusta, radca prawny wojewody małopolskiego, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. - Ale mówię to z dużą dożą ostrożności. Dlaczego?

Bo w przypadku nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu prezydentowi miasta, rada gminy (miasta) może bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta. 

- Taka uchwała może zapoczątkować, przy zastosowaniu uproszczonych procedur, działania w kierunku przeprowadzenia referendum – dodaje dyrektor Chrapusta. – Podobne zasady obowiązują w przypadku dwukrotnego kolejnego nieudzielenia wotum zaufania.

W przypadku Nowego Sącza, jeśli 12 z 23 radnych opowiedziałoby się za przeprowadzeniem referendum, to wtedy taka procedura się rozpoczyna.

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia prezydentowi absolutorium, po uprzednim zapoznaniu się z opinią RIO w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium oraz wysłuchaniu jego wyjaśnień.

Przez okres trwania procedury referendalnej obowiązki gospodarza w mieście sprawuje dotychczasowy prezydent.

Koszty związane z przeprowadzeniem referendum są pokrywane z budżetu miasta.

i.michalec@sadeczanin.info, fot.Dziękujemy za przesłanie błędu