Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 28 października. Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
27/01/2020 - 16:00

Nowy Sącz: Podwyżka śmieci już się skrada?

Mieszkańcy wielu podsądeckich gmin zderzyli się z przykrą rzeczywistością. Już płacą więcej za odbiór i wywóz śmieci. W niektórych gminach i to słono. Czy taki scenariusz czeka również nowosądeczan? Jeśli sądeccy radni wyrażą na to zgodę, to na sesji 31 stycznia zostanie przyjęty regulamin odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które trafiają na wysypisko z terenu miasta.

Przypomnijmy, że stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Nowego Sącza nie była podnoszona od kilku lat.

Obecnie nowosądeczanie za śmieci segregowane płacą miesięcznie 7,50 złotych od osoby, a w przypadku odpadów niesegregowanych opłata ta wynosi 13 zł.

Gotowy jest już regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Nowego Sącza. Jest to oczywiście, na razie, projekt uchwały. Przygotowany jest też projekt uchwały określającej sposoby i zakres świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów z terenu miasta. Czy radni te projekty przyjmą? Okaże się na najbliższej sesji, 31 stycznia.

Regulamin musi być dostosowany do wymogów znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o gospodarce śmieciowej.

Trudno się spodziewać, że cena za odbiór i zagospodarowanie śmieci w Nowym Sączu się nie zmieni. Jest to, chyba rzecz nieunikniona

- Ceny w Nowym Sączu pozostają na razie niezmienione – mówi Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. – Zmianie ulega natomiast regulamin odbioru śmieci, bo musimy go dostosować do nowej ustawy o gospodarce śmieciowej. Nie ma już śmieci zmieszanych. Odpady muszą być segregowane i tylko takie będą przyjmowane od mieszkańców.

Jaki scenariusz, jeśli chodzi o ceny śmieci szykuje się dla Nowego Sącza?

- Czeka nas dyskusja w gronie władz miasta, radnych, przedstawicieli spółki zajmującej się odbiorem śmieci – mówi wiceprezydent. – Taka dyskusja powinna się odbyć jak najszybciej. Musimy wypracować rozwiązanie, które satysfakcjonowałoby wszystkie strony. Mam nadzieję, że uda się nam ustalić ceny realne, bo obecne są odstające nawet od obowiązującej ustawy – dodaje prezydent Bochenek.

Do tej pory miasto płaciło w formie powierzenia spółce NOVA, która zajmuje się odbiorem i transportem śmieci na wysypisko około osiem milionów złotych (bez kosztów transportu), a w tym roku jest zarezerwowana kwota 15 mln złotych.

- Jest to kwota urealniona – dodaje wiceprezydent. – Spółka NOVA dużą część śmieci, jakie zbierze od mieszkańców musi odsprzedawać innym firmom, bo są takie rodzaje śmieci, które nie może zagospodarowywać na naszym wysypisku. Ich odbiorcy również podnoszą ceny.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)