Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 17 lutego. Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
28/06/2013 - 09:00

Nowy Sącz: Pierwsze posiedzenie Sądeckiej Rady Seniorów

Jedna z pierwszych w Małopolsce rad seniorów zaczęła działać w Nowym Sączu. Inauguracyjne posiedzenie Sądeckiej Rady Seniorów odbyło się 27 czerwca 2013 r. w sądeckim ratuszu.
Służenie społeczności lokalnej, integracja, wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb osób starszych - to główne cele Sądeckiej Rady Seniorów, którą powołał prezydent Ryszard Nowak. Powołana Rada jest organem opiniodawczo - doradczym prezydenta stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów. Celem jej działania jest służenie społeczności seniorów oraz reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką tej grupy społecznej.
Do składu Sądeckiej Rady Seniorów na dwuletnią kadencję zostali powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele niezrzeszonych mieszkańców Miasta Nowego Sącza będący specjalistami w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz przedstawiciele instytucji publicznych zajmujący się m.in. problematyką seniorów.
- Gratuluję i cieszę się, że przyjęliście Państwo zaproszenie do grona Sądeckiej Rady Seniorów. Mam nadzieję, że będziecie Państwo pomocni dla Miasta i całej społeczności lokalnej, ze względu na swoje bogate doświadczenie. Urząd jest do Państwa dyspozycji i będzie wspierał wszelkie działania Sądeckiej Rady Seniorów - zapewniał Ryszard Nowak.
Pierwsze inauguracyjne posiedzenie miało także na celu przedstawienie idei powołania Sądeckiej Rady Seniorów jako ważnej inicjatywy dla Miasta. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału seniorów oraz opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności tej grupy społecznej ma istotne znaczenie dla polityki senioralnej miasta.
- Dzisiejsze spotkanie Rady ma wymiar historyczny, gdyż jest to pierwsza taka Rada w Małopolsce - podkreśliła Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych. - Wyrażam przekonanie, że poprzez konstruktywną współpracę oraz wspólnie wypracowane wnioski będziemy mogli włączyć seniorów w działalność na rzecz rozwoju Miasta oraz całej społeczności nowosądeckiej - dodała Marta Mordarska.
Podczas spotkania została zaprezentowana obecna polityka senioralna w Polsce i Województwie Małopolskim. Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych zwróciła uwagę, że Polska zmaga się z problemem starzejącego społeczeństwa. W związku z tym, coraz częściej podejmowane są działania na rzecz aktywizowania seniorów oraz promowania pozytywnego wizerunku osób starszych, zarówno na poziomie krajowym, jak i samorządów terytorialnych. Za przyjęty kierunek polityki senioralnej kraju odpowiada Departament Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz specjalnie powołana Rada ds. Polityki Senioralnej. Minister chce, aby dzięki rządowemu programowi nastąpiło faktyczne pobudzenie aktywności seniorów w środowiskach lokalnych. Zapowiedział, również utworzenie na wzór europejski Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jako ponadpartyjnej reprezentacji osób starszych na szczeblu krajowym i partnera w kreowaniu polityki senioralnej. Samorząd Województwa Małopolskiego, także koncentruje swoje działania na seniorach tworząc dokumenty strategiczne, które mają zmierzać do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz ich aktywizacji.
Skład Sądeckiej Rady Seniorów kadencji 2013 -2015 przedstawia się następująco: przewodnicząca: Maria Baran, wiceprzewodniczący: Józef Markiewicz, członkowie: Mieczysław Aleksander, Edyta Brongiel, Henryk Koział, Marta Mordarska, Anna Oleksy, Józef Pogwizd, Andrzej Przybyszowski oraz Maria Siodlarz.
ZOG

Źródło: UM Nowy Sącz
Fot: UM Nowy SączDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020