Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
05/05/2020 - 20:05

Nowy Sącz: nie było dyskusji nad apelem. Został wycofany z porządku sesji

Niespodziewany obrót przyjęła sprawa apelu dwóch klubów – Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej do Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi o redukcję kosztów jej funkcjonowania i obniżenie cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Apel z porządku obrad wycofał w imieniu jednego z klubowych wnioskodawców radny Leszek Gieniec, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka.

Przypomnijmy, że z propozycją do Zarządu Sądeckich Wodociągów o redukcję kosztów jej funkcjonowania i obniżenie cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wystąpiły dwa kluby: Koalicja Obywatelska i Koalicja Nowosądecka.

Błyskawicznie opozycyjny Klub PiS – Wybieram Nowy Sącz w radzie zgłosił podczas pierwszej części XXIX sesji autopoprawkę do tego projektu uchwały.

Klub PiS – Wybieram Nowy Sącz chciał, aby taki apel oszczędnościowy skierować do prezydenta miasta i wszystkich Zarządów spółek komunalnych, w których miasto posiada udziały z prośbą o obniżenie kosztów funkcjonowania bez zmniejszania liczby zatrudnionych i bez obniżania jakości świadczonych usług.

Podczas pierwszej części sesji, która odbyła się tydzień temu nie doszło do dyskusji nad poszerzonym apelem, aby objąć nim wszystkie miejskie spółki. Z uwagi na późną porę przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk przerwała wtedy obrady.

Radni zakładali teoretycznie, że nad tym projektem uchwały uwzględniającą poprawkę klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz będą dyskutowali podczas drugiej części sesji. Wczoraj jednak nic takiego się nie stało.

W imieniu klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz jego przewodniczący Michał Kądziołka doprecyzował jeszcze treść autopoprawki o zapis mówiący o „całkowitej rezygnacji z przekazywania darowizn i dotacji podmiotom trzecim (w przypadku spółek) i ograniczenie do minimum wszelkich form promocji i reklamy”.

- W obliczu nadchodzącego kryzysu jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnych działań, które w tej sytuacji pomogą wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczenie kosztów funkcjonowania gospodarki komunalnej – mówił podczas wczorajszej sesji wiceprzewodniczący Rady Miasta nowego Sącza.

Kiedy nadszedł czas na dyskusję nad wspomnianym projektem uchwały głos zabrał jeden z jego wnioskodawców – Leszek Gieniec, przewodniczący Klubu Koalicja Nowosądecka.

- Uważam, że cena wody w Nowym Sączu jest zbyt wysoka – powiedział radny Gieniec. – Dlatego też ten projekt uchwały złożyłem. Jestem przeciwny pompowaniu milionów złotych do Sądeckich Wodociągów rezygnując tym samym z wielu remontów i inwestycji w mieście. Tym apelem, jako radni wyrażamy konieczność wprowadzenia oszczędności….We wszystkich spółkach komunalnych, oprócz Sądeckich Wodociągów zostały przeprowadzone szczegółowe audyty, natomiast wodociągi do dzisiaj uniemożliwiają skuteczną kontrolę.

Na zakończenie swojego wystąpienia radny Gieniec powiedział, że radni, którzy podpisali się pod apelem do Zarządu Sądeckich Wodociągów złożyli ten dokument w siedzibie spółki i wycofuje z porządku obrad wspomniany projekt uchwały.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)