Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
20/12/2019 - 12:50

Nowy Sącz: to najważniejsza sesja. Radni o budżecie na 2020 rok [LIVE]

Dzisiaj w Nowym Sączu jedna z najważniejszych sesji w roku – budżetowa. Przed świętami Bożego Narodzenia radni połamali się opłatkiem życząc sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak również dla mieszkańców Nowego Sącza. Życzenia złożył prałat Bazyliki św. Małgorzaty ks. dr. Jerzy Jurkiewicz.

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok jest gotowy. To pierwszy budżet, nad którym pracował, od początku do końca prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Dochody Nowego Sącza na przyszły rok szacowane są na kwotę prawie 666 mln złotych. Wydatki mają wynieść 710 mln złotych, w tym 90 mln złotych stanowią wydatki inwestycyjne i majątkowe. Deficyt sięgnie 44 mln złotych. Władze miasta chcą go pokryć w większości z kredytu.

Największa kwota – bo aż 249 mln złotych zostanie przeznaczona na utrzymanie placówek oświatowych w mieście i wszystkiego tego, co wiąże się z oświatą.

W porządku dzisiejszych obrad jest też między innymi projekt uchwały dotyczący przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta, a także uchwały o opłatach za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym.

Radni pochylą się też nad ustaleniem wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zadania, jakie do tej pory były realizowane przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej nadal będą wypełniane przez tę instytucję, ale będą one podlegały już Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Kluczowy jest też projekt uchwały dotyczący programu osłonowego przygotowanego przez prezydenta Ludomira Handzla i jego pracowników dla mieszkańców Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i ścieki na 2020 rok.

Dzisiaj też będzie wiadomo, czy radni zdecydują się przyznać Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Towarzystwa przyjaciół „Sądeckie Hospicjum”. Przypomnijmy, że towarzystwo to powstało w 1999 roku z inicjatywy dwudziestu sześciu sądeczan.

Dziś, po dwudziestu latach wpisało się ono złotymi zgłoskami w najnowszą historię Nowego Sącza. Towarzystwo Przyjaciół Chorych prowadzi tzw. hospicjum domowe, które objęło opieką ponad 750 osób. Wybudowało i oddało w 2012 roku do użytku hospicjum stacjonarne, w którym do tej pory przebywało ponad 1,5 tysiąca pacjentów.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)