Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 5 marca. Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii
11/02/2020 - 19:00

Nowy Sącz: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZSzO nr 2 zostaje!

Zapalnym punktem dzisiejszej sesji był projekt uchwały dotyczący rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu i zamiaru likwidacji działającego w jego strukturach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Po bardzo burzliwej dyskusji radni powiedzieli nie. Planowanych zmian nie będzie.

Władze miasta chciały zlikwidować tę szkołę, bo od 2006 roku nie przeprowadzano do niej naboru. Z tym nie zgadzała się od początku obecna dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Dorota Smaga. Twierdziła, że jest w stanie przeprowadzić w tym roku nabór do tej placówki. Trzeba tylko dać tej szkole szanse na funkcjonowanie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych miało, za zgodą Rady Miasta przestać istnieć z dniem 31 sierpnia 2020. roku. Małgorzata Belska, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu powiedziała:

- Występujemy z prośbą o likwidację martwej szkoły, do której nie ma naboru – mówiła Belska.

Komisja Edukacji Rady Miasta wydała opinię pozytywną za przyjęciem tej intencyjnej uchwały.

- Tego typu relikty są kluczowe i należy je szybko likwidować zaznaczył radny Leszek Gieniec.

Do dyskusji na ten temat włączył się radny Krzysztof Głuc, który przyznał, że jest zaskoczony tego typu propozycją.

- Likwidacja szkoły nie jest żadnym rozwiązaniem. Jest to pokazanie słabości. Nie ma naboru, bo nie ma strategii działań. Miasto nie ma pomysłu, jak pracować z ludźmi dorosłymi – stwierdził radny Krzysztof Głuc. – Takie liceum może prowadzić zajęcia dla mieszkańców miasta. I co, najlepiej rozwiązać? Ten typ szkół daje szanse na unikatowe rozwiązania, na kształcenie ustawiczne. Jestem przeciwny likwidacji takich szkół.

Teresa Cabała mówiła, że od jakiegoś czasu nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 zbierają się „czarne chmury”.

- Tak to wygląda. Mam pytanie, czy przeprowadzone były konsultacje społeczne. Trudno mi zrozumieć powody, że występujecie z takim projektem uchwały. Jestem, przeciwna likwidacji tego zespołu. Dlaczego szkołę osiągającą tak wspaniałe wyniki, a mam tu na myśli m.in. matury. chcecie likwidować? - pytała.

Radny Jakub Prokopowicz przyznał, że nie rozumie głosów popierających fikcję.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nie istnieje. W tej szkole uczyli się byli ”zom-owcy”, uczennice, które spodziewały się dziecka – grzmiał radny Prokopowicz. Nie rozumiem hipokryzji. Trzeba przeciąć tę pępowinę czasów słusznie minionych.

- Czy przekształcenie wiąże się ze zwolnieniami grona nauczycielskiego? – dopytywał radny Tadeusz Gajdosz. - Jest to fikcja. ZOMO się skończyło, PRL się skończył – mówił radny Gajdosz.

O głos poprosiła wiceprezydent Magdalena Majka. Mówiła, że w poprzednich latach Rada Miasta Nowego Sącza już wcześniej podejmowała decyzję o likwidacji kilku liceów wchodzących w skład Zespołów Szkół w Nowym Sączu. I były to dobre decyzje.

- Jeśli chodzi o kwestię uzupełniana edukacji to Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi szkolenia dla osób, które chcą się kształcić. Jest dużo prywatnych instytucji, gdzie można uzupełnić wykształcenie – wyjaśniała wiceprezydent. - Uchwała proponuje rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, a następnie likwidację Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. II Liceum Ogólnokształcące będzie w pełni funkcjonowało. Nie będzie „czapki” o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Odniosła się także do kwestii konsultacji społecznych.

- Z kim mieliśmy prowadzić te konsultacje? – dopytywała wiceprezydent. – Nie ma mowy o tym, że w związku z wejściem w życie tej uchwały nastąpiłyby jakiekolwiek zmiany w zatrudnieniu pracowników. Żaden etat nie zostanie zlikwidowany, ani jedna godzina nie zostanie zlikwidowana w związku z tą zmianą. Proponowane zmiany są zmianami administracyjnymi. W żaden sposób ta uchwała nie dotyka II Liceum. W budynku przy ul. Żeromskiego 16 pozostanie od 1 września II Liceum Ogólnokształcące. Nie rozumiem też hasła „czarnych chmur” nad tą szkołą. Nic takiego nie będzie miało miejsca.

Radny Michał Kądziołka stwierdził, że ta szkoła przez lata była kuźnią kadr, szkołą, która wypuszczała w świat wspaniałych absolwentów i prosił, aby nie używać przez niektórych radnych obraźliwych słów.

- Słowa, które tutaj padły nie powinny w ogóle paść. Sama miałam kilku kolegów, którzy ze względu na sytuację rodzinną, czy ze względów zdrowotnych musieli zrezygnować z nauki w II LO i rozpocząć naukę w wieczorówce. Nie mówmy za dużo – panie radny Prokopowicz. Obraził pan tymi słowami wiele ludzi. Posunął się pan za daleko – mówiła przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk.

II LO to jedna z najlepszych szkół w Nowym Sączu i jak zaznaczył radny Leszek Zegzda nie powinniśmy martwić się o przyszłość tej palcówki.

- Nie likwidujmy placówki, która może stać się placówką rozwojową – argumentował radny Krzysztof Głuc. – Mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o konkurs na dyrektora szkoły?

Po tej wypowiedzi w sali reprezentacyjnej ratusza rozległy się oklaski na widowni. Sesji przysłuchiwała się dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i pracujący tam nauczyciele.

Radny Michał Kądziołka zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Jak stwierdził na tej sali padają słowa o ZOMO i tłumaczeniu łopatologicznym. Radny Jakub Prokopowicz błyskawicznie zgłosił wniosek przeciwny.

Radni zdecydowali o zamknięciu dyskusji w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący rady Miasta Artur Czernecki udzielił wtedy głosu dyrektor Dorocie Smadze.

Wywołało to oburzenie części radnych. Słów dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej nr 2 w Nowym Sączu nie słuchała część radnych Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Nowosądeckiej, których nie było w tym momencie na sali.

- Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek na likwidacje ZSzO nr 2 i rozwiązanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – mówiła Dorota Smaga.

Jak podkreślała utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłym absolutnie nie „zaśmieca” sieci szkół, bo ta szkoła nie generuje kosztów. Co więcej. Jest dużą szansą na kształcenie dla osób dorosłych.

Przed głosowaniem część radnych wróciła na salę.

W głosowaniu siedmiu radnych opowiedziało się za rozwiązaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej i zamiarem likwidacji Liceum dla Dorosłych. Przeciw było dwunastu radnych. Jeden radny w momencie głosowania był nieobecny w sali.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu