Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 16 września. Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza
27/07/2021 - 16:20

Nowy Sącz: czyje stanowisko dotyczące wód jest ważniejsze?

Dzisiejsza sesja Rady Miasta rozpoczęła się od przepychanki czyje stanowisko w kwestii ostatnich wydarzeń związanych z powodzią błyskawiczną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest ważniejsze. Czy apel prezydenta miasta do tej instytucji czy też projekt uchwały do tego adresata przygotowany do grupę radnych.

O wprowadzenie stanowiska prezydenta miasta do PGW Wody Polskie do porządku obrad zawnioskował wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Prezydent zwraca się w tym stanowisku do szefowej PGW Wody Polskie w Krakowie o przeprowadzenie przez tę instytucję między innymi inwentaryzacji stanu technicznego potoku Naściszówka ze szczególnym uwzględnieniem mostów, przepustów i śluz, umocnień brzegowych i urządzeń hydrotechnicznych. 

Radni wyrazili na to zgodę, jak również na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, zgłoszonego przez grupę radnych dotyczącego określenia najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarowaniem wodami na terenie miasta. O projekcie grupy radnych czytaj: Nowy Sącz: problem drożności potoków i rzek w mieście to wspólna sprawa

Ten ostatni wniosek znalazł się w porządku obrad we wcześniejszym punkcie, niż stanowisko prezydenta.

Radny Maciej Prostko zgłosił wniosek formalny o to, aby prezydenckie stanowisko do Wód Polskich znalazło się w porządku obrad przed stanowiskiem zgłoszonym przez grupę radnych. Uzasadnił to tym, że prezydenckie stanowisko jest ujęte szerzej, kompleksowo. Wniosek radnego Prostko poparł radny Krzysztof Głuc i on także zgłosił taki sam wniosek formalny.

Ostatecznie wniosek radnego Głuca został przegłosowany.

Za przesunięciem w porządku obrad stanowiska prezydenta Ludomira Handzla zagłosowało 12 radnych, 9 było przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Ostatecznie apel, kierowany przez prezydenta Ludomira Handzla do PGW Wody Polskie został ujęty w porządku obrad wyżej (pkt 5), niż projekt uchwały dotyczącej tej samej kwestii, przygotowany przez grupę radnych.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu