Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 7 lutego. Imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy
22/03/2021 - 20:30

Nowy Sącz: Chcą odwołać Artura Czerneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego rady

Grupa sądeckich radnych chce odwołać Artura Czerneckiego (klub PiS Wybieram Nowy Sącz) z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza. Przygotowany projekt uchwały znalazł się w porządku obrad jutrzejszej 44. sesji.

Artur Czernecki jest jednym z dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza.

Pod przygotowanym projektem uchwały podpisało się 11 radnych z Koalicji Nowosądeckiej, Koalicji Obywatelskiej oraz niezrzeszonych. Punkt dotyczący odwołania wiceprzewodniczącego jest w porządku obrad jednym z ostatnich, a liczy ona 32 punkty.

Wspomniany projekt uchwały ma przedstawiać, w imieniu wnioskodawców Leszek Gieniec, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: „w związku z negatywną oceną pracy Pana Artura Czerneckiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza uważamy, iż zasadne jest odwołanie pana wiceprzewodniczącego z pełnionej funkcji w radzie. (…) Sposób prowadzenia obrad w stosunku do części radnych budzi nasze oburzenie i wpływa negatywnie na pracę Rady Miasta Nowego Sącza”.

- Są skargi na to, jak pan wiceprzewodniczący prowadzi sesje rady – mówi Leszek Gieniec, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka. – Na to, że nie stosuje się do statutu Rady Miasta oraz do Ustawy o Samorządzie Gminnym. Naszym zdaniem jest to już podstawa do tego, aby pan wiceprzewodniczący nie pełnił takiej funkcji. Sam składałem pod głosowanie bardzo ważne wnioski formalne, ale pan wiceprzewodniczący je kasował. Zdarzały się też i takie sytuacje, że ktoś zgłaszał wniosek formalny, a pan wiceprzewodniczący nie dawał tego wniosku pod głosowanie.

Leszek Gieniec podkreśla, że nie taka jest rola prowadzącego obrady Rady Miasta.

- Musi on pilnować porządku, a nie uprawiać „samowolki” – dodaje przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka. – To jest funkcja, która wymaga rzetelności. To funkcja, która nie polega na dogadywaniu, komentowaniu tego, co dzieje się na sesji. Moim zdaniem taki człowiek nie powinien być wiceprzewodniczącym miasta, bo utrudnia prowadzenie obrad i zasadniczo uniemożliwia normalne procedowanie projektów.

Radny Leszek Gieniec liczy na to, że radni z klubu PiS Wybieram Nowy Sącz nie będą się kierowali w głosowaniu dyscypliną partyjną tylko logiką i dobrem miasta. Jeśli dojdzie do głosowania to ma to być głosowanie tajne.

Co na to radny Artur Czernecki?

- Od kilku tygodni jest prowadzony zmasowany atak na moją osobę, między innymi na moją aktywność w samorządzie. Niestety posunięto się do manipulacji i atakowania mojej rodziny. Zapoznałem się z uzasadnieniem pod tym projektem uchwały. Jest ono lakoniczne. Pod projektem podpisało się jedenastu radnych. Powiem jedno. Nie dam się zastraszyć. Będę dalej ze społeczeństwem, będę zawsze bronił prawdy. Taki byłem, jestem i taki pozostanę. Mam mandat radnego od mieszkańców, którzy mnie nim obdarzyli, którzy mi zaufali, a funkcję wiceprzewodniczącego powierzyła mi Rada Miasta – powiedział Sądeczaninowi.info radny Artur Czernecki. – Zamiast zająć się poważnymi problemami to „szuka się wojenek”. Takim zaczepkom mówię stanowczo - NIE.

Jak mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta to ona go desygnowała na tę funkcję i to ona może go z tej funkcji odwołać. Ma do tego pełne prawo.  

Przypominamy, że stosownie do postanowień art. 19 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713):

"Art. 19. [Wybór oraz odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy]

1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w glosowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może mu wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3. (uchylony).

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust 1 (...)."

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu