Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 15 sierpnia. Imieniny: Marii, napoleona, Stelii
10/04/2014 - 16:22

Nowy herb, flaga i godło Nowego Sącza: tak to ma wyglądać

Herb z nową kolorystyką i korektami, chorągiew, flaga, pieczęć miasta z dumnym napisem „ Królewskie Miasto Nowy Sącz” oraz sztandar z hasłem: „Sądeczanie - Wierni – Prawi – Niewzruszeni” – tak mogą wyglądać nowe symbole Nowego Sącza. Teraz wszystko zależy od głosów radnych, którzy właśnie zapoznają się z nowymi projektami graficznymi. - Gdzie napis "Bóg Honor Ojczyzna ?" - dziwi się radny Artur Czernecki.
Właśnie w skrzynkach nowosądeckich rajców pojawił się projekt uchwały przygotowany na najbliższą sesję Rady Miasta dotyczący zmiany herbu, flagi, chorągwi i pieczęci Nowego Sącza. 
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały:
„Nasze miasto podjęło się opracowania i skodyfikowania w 720 rocznicę lokacji. W minionym roku minęła 75 rocznica zatwierdzenia herbu. Obecne działania są kolejnym krokiem do zamknięcia procesu, który sądeczanie rozpoczęli w latach trzydziestych XX wieku.”

Nad pracami czuwał zespół w składzie: Józef Kantor (dyrektor Wydziału Kultury i Sportu UM) , Leszek Migrała, Jerzy Leśniak i Sławomir Sikora. Opracowanie symboli zlecono w ubiegłym roku ekspertom z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jeśli Rada Miasta zaakceptuje ich propozycję to trafi on do Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. To tylko wstępny projekt. Jeśli heraldycy go zaakceptują to już w wersji finalnej ponowni trafi pod obrady Rady Miasta do ostatecznego zatwierdzenia, wraz z zasadami kiedy i jak należy tych symboli używać.

Dwaj opozycyjni radni: Grzegorz Fecko i Artur Czernecki postanowili skonsultować się w tej sprawie z mieszkańcami.
- Nie mam pojęcia dlaczego akurat dobrano takie kolory do flagi - zastanawia się Fecko i odsyła wszystkich zainteresowanych na swoją stronę internetową. - Chciałbym wiedzieć co ludzie myślą na ten temat i potem te wątpliwości przedstawić podczas sesji - dodaje. 
- Na szybko zauważyłem, że z sztandaru zniknął napis Bóg Honor Ojczyzna, który został zastąpiony wieńcem - komentuje Czernecki i też prosi mieszkańców o przesłanie mu uwag do zaprezentowanych projektów.

Tak potrzebę zmian, rekomendował wcześniej Jerzy Wituszyński, przewodniczący RM:
"W zestawie symboli naszej lokalnej wspólnoty, najważniejszym jest sztandar. Ten, który obecnie jest w posiadaniu Rady Miasta, to znak z minionej epoki, który został przerobiony i częściowo dostosowany do obowiązujących wymogów po transformacji ustrojowej. Płaty sztandaru są podniszczone, a na awersie widnieje napis (Rada Miejska w Nowym Sączu) niezgodny z obowiązującą nomenklaturą i przepisami prawa. Nadto zgodnie z obowiązującymi normami sztandar przysługuje jednostce samorządowej - Miastu Nowy Sącz.W zestawie symboli samorządowych ważne miejsce zajmuje również chorągiew miasta (flaga) i jego barwy. Barwy miasta - zielone i różowe, choć mają swoje umocowanie prawne w Statucie Miasta Nowego Sącza, to nie zostały wyprowadzone, jak nakazują zasady heraldyczne, z herbu miasta".

Nie wiadomo jeszcze ile cała operacja wymiany symboli miasta będzie kosztować.


BOS
Źródło: RM, grzegorzfecko.pl
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)