Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 czerwca. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
21/03/2023 - 11:50

Nowa aplikacja wskaże najlepszy moment do przejścia na emeryturę. A wcześniej podpowie jak na nią optymalnie odkładać

Przyszły emeryt ma być cyfrowy. Nowa rządowa aplikacja podpowie jak optymalnie oszczędzać na emeryturę – od ZUS po prywatne inwestycje. Wskaże też najlepszy moment do przejścia na emeryturę - każdej konkretnej osobie.

Zobacz też: Miesiąc różnicy a wyliczą ci dużo niższą emeryturę

Rząd ma w planach zaakceptowanie i skierowanie do Sejmu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Ma ona dostarczać nam z pulpitu komputera lub smartfona pełnej informacji o pieniądzach zgromadzonych na naszą emeryturę we wszystkich trzech filarach: ZUS, OFE, PPK oraz IKE, IZKE itd

Centralna Informacja Emerytalna: czemu ma służyć

Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego (publiczny, firmowy, indywidualny), spełniać ma trzy podstawowe, niezwykle istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania:


Po pierwsze ma dostarczać informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia.
Polacy mogliby dzięki temu w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej w jednym miejscu zobaczyć ile pieniędzy zgromadzili na przyszłe świadczenia i jaka będzie lub może być ich wysokość w przyszłości. Ta użyteczność CIE dostarczałaby zatem kompleksowej informacji ze wszystkich systemów w jednym miejscu, miałaby też wbudowane kalkulatory wysokości przyszłych świadczeń, dostarczałaby informacji o bieżących i przeszłych przelewach od pracodawców (dodatkowa funkcja kontrolna firm ze strony obywateli, możliwość sięgnięcia do historii rachunku) oraz z instytucji finansowych. Taka konstrukcja umożliwi kontrolę całości kapitału emerytalnego w jednym miejscu.

Po drugie ma zapewnić możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu. Obecnie wiele instytucji finansowych (np. TFI czy PTE prowadzące PPK, PTE prowadzące OFE) oraz ZUS są zobowiązane do wysłania listownych/mailowych informacji o stanie kont emerytalnych swoich klientów.
Jest to masowa korespondencja. Rodzi to nie tylko określone koszty, ale ze względu na często nieaktualne dane adresowe/mailowe nie dociera do adresatów. Powołanie do życia CIE zdecydowanie ten proces informowania ubezpieczonych o stanie ich kont uprości i spowoduje, że będzie on bardziej efektywny i tańszy.


Po trzecie – da możliwość aktualizacji danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych. Obecnie, np. po zmianie adresu zamieszkania czy numeru dowodu osobistego obywatele chcący zachować aktualne dane i otrzymywać z instytucji bieżące informacje muszą udać się do każdej z nich osobno, by zgłosić nowe dane. Co więcej, często odbywa się to w postaci papierowej co utrudnia im życie, podraża koszty całego systemu, może też powodować pomyłki i konieczność składania wyjaśnień lub korekt.


System CIE będzie umożliwiał ich użytkownikom złożenie tylko jednej, elektronicznej dyspozycji zmiany danych, które zostaną przekazane za jej pośrednictwem do wszystkich instytucji, w których konta ma obywatel.

System CIE będzie też komunikował się z rejestrem PESEL, więc osoba zmieniająca podstawowe dane w tym rejestrze (np. nazwisko czy numer dowodu) będzie miała automatycznie aktualizowane te dane w bazach instytucji, gromadzących jej oszczędności emerytalne. Takie rozwiązanie spowoduje nie tylko ogromne ułatwienie dla obywateli, ale także dla dużej liczby instytucji obsługujących system.

Wszystko o emeryturach w jednym miejscu

Autorzy projektu uzasadniają stworzenia nowej aplikacji następująco. Utrudniony aktualnie dostęp do informacji o środkach ze składek i dobrowolnych wpłatach w praktyce uniemożliwia ocenę poziomu świadczeń, na jakie zainteresowani mogą liczyć w przyszłości.

Ponadto, osoby gromadzące oszczędności nie mają wiedzy i pewności, czy wskazały w razie swojej śmierci osoby uposażone do odbioru pozostałych po nich środków. To powoduje trudności w ich wypłatach. Z tych względów informacje o stanie kont emerytalnych oraz możliwość łatwego sprawdzenia swoich danych osobowych i dyspozycji w poszczególnych produktach emerytalnych, a tym samym zapoznanie się także z szacunkową wysokością przyszłych świadczeń są niezwykle potrzebne.

A ta liczba może zaszokować – w efekcie obecnie blisko 1,2 bln zł Polacy trzymają w aktywach, które realnie przynoszą im straty. Powołanie do życia CIE może zmienić te nawyki i spowodować, że Polacy będą chętniej oszczędzać w bardziej opłacalnych dla siebie instrumentach. 

Autorzy rządowego projektu uzasadniają go jeszcze tak. Powołanie do życia CIE będzie odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, mitygować lęki oraz pozwoli Polakom lepiej planować przyszłość, o którą - jak wynika z badań - się martwią. Nawet 39% Rodaków twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu dopadają ich obawy związane z długoterminowym planowaniem finansów. Polacy są też zdecydowanie mniej przekonani o możliwości zapewnienia sobie komfortowej emerytury niż mieszkańcy innych krajów - 9% Polaków vs. 29% osób na świecie. ([email protected]) fot.pixabay

Dziękujemy za przesłanie błędu