Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 18 stycznia. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
29/09/2020 - 19:15

Nie żyje prof. dr hab. Aleksander Tyka. Zmarł współtwórca IKF PWSZ w Nowym Sączu

W wieku 69 lat zmarł prof. dr hab. Aleksander Tyka, w latach 2016-2020 Rektor AWF w Krakowie, a w latach 1998–2017 nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Profesor Aleksander Tyka nie żyje

Śp. prof. Aleksander Tyka był inicjatorem i współtwórcą kierunku Wychowanie FizycznePaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Był Kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, Senatorem Uczelni, wyjątkowym dydaktykiem i wychowawcą wielu pokoleń nauczycieli wychowania fizycznego. Był także promotorem wielu prac dyplomowych studentów oraz naukowo-badawczych pracowników dydaktycznych Instytutu Kultury Fizycznej.

Prof. dr hab. Aleksander Tyka urodził się 6 kwietnia 1951 r. w Tarnowie. W latach 1970–1974 studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Podczas studiów pracował w Kole Naukowym Fizjologów przy Instytucie Fizjolo­gii Człowieka. W 1974 r. został asystentem w Zakładzie Fizjologii i Biochemii, gdzie prze­szedł prawie wszystkie szczeble awansu zawodowego. Od początku jego zainteresowania badawcze były związane z fizjologią rozwojową, fizjologią środowiskową i fizjologią spor­tu. W roku 1983 obronił pracę doktorską i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii krakowskiej Uczelni.

W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjologii sportu, a za całokształt dorobku naukowego w roku 2009 r. Prezy­dent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. W latach 1996–1997 był członkiem Rady ds. Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji. W r. 1997 został zastępcą dyrektora In­stytutu Fizjologii Człowieka ds. Nauki, kierował Zakładem Fizjologii i Biochemii.

Od 2008 r. pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich. Prof. dr hab. Aleksander Tyka był autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych, wśród których przeważają oryginalne prace twórcze. Wykonał ponad 90 zastrzeżonych ekspertyz z badań fizjologicznych sportowców kadry narodowej w różnych dyscyplinach sportu. Wypromował 8 doktorów nauk o kulturze fizycznej, 140 magistrów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz 130 licencjatów.

Od początku pracy naukowej aktywnie współpracował z licznymi krajowymi związkami i organizacjami sportowymi, m.in. z Polskim Związkiem Narciarskim (badania sportowców kadry narodowej kobiet i mężczyzn w snowboardzie i narciarstwie zjazdowym, skoczków narciarskich - w tym Adama Małysza). Współpracował również z Justyną Kowalczyk. Był członkiem Polskiego Towarzy­stwa Naukowego Kultury Fizycznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, New York Academy of Sciences, American College of Sports Medicine.

Za wieloletnią pracę otrzymał nagrodę Przewodniczącego GKKFiT za szczegól­nie ważne i twórcze osiągnięcia w 1985 r., i nagroda Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za osiągnięcia naukowe w 1997 r., otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrny Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pochowany zostanie w Starym Sączu w rodzinnym mieście żony Elżbiety. (Zbigniew Małek)Dziękujemy za przesłanie błędu