Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 3 marca. Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
30/08/2023 - 12:45

Nawojowa: wiemy, kto wybuduje wodociąg dla Żeleźnikowej Wielkiej

Gmina Nawojowa rozstrzygnęła już przetarg na rozbudowę wodociągu w Żeleźnikowej Wielkiej. Ile to będzie kosztować i kiedy inwestycja ma być gotowa?

Nawojowa: wiemy, kto wybuduje wodociąg dla Żelaźnikowej Wielkiej

W postępowaniu przetargowym wzięło udział pięć firm a rozstrzał między ich propozycjami cenowymi jest ogromny. Najdroższa oferta Konsorcjum MUR-BET opiewała na aż 1 820 400 zł a najtańsza PHU INKO 2001 z Nowego Sącza ledwo na 981 362 zł. Gmina z kolei ma zarezerwowane na ten cel 1 923 933 zł brutto. Ostatecznie na wykonawcę wybrano firmę z Nowego Sącza. Co z tego będą mieli mieszkańcy Żeleźnikowej Wielkiej?

Poprzeczka postawiona potencjalnemu wykonawcy w specyfikacji warunków zamówienia jest bardzo wysoka. Gmina wymaga bowiem wykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, sporządzenia wykazu właścicieli działek ewidencyjnych przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa a dalej uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w tym zgód na wejście w teren przy budowie sieci wodociągowej – zgodnie z wykazem właścicieli działek. 

10 godzin bez prądu! Jeszcze trwają awarie a już zapowiadają kolejne przerwy w zasilaniu

Do tego dochodzi opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla każdego z zakresów: sieć główna, sieć rozdzielcza i podłączenia budynków i – jeśli będzie to konieczne - wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty hydroforni, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilania energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod-kan itp.

Oczywiście przed wbiciem łopaty wykonawca będzie musiał przedstawić zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji i uwzględnić wszystkie uwagi w szczególności  te, dotyczące ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania. Dokumentacja musi sporządzona tak, by gmina mogła bez perturbacji uzyskać pozwolenie na budowę. Oczywiście bardzo ważny jest też szczegółowy kosztorys. 

Nowy Sącz: rusza remont Magazynowej. Zobacz, którędy nie przejedziesz

W części wykonawczej zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych rurociągów głównych i bocznych oraz – co najważniejsze dla mieszkańców - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, montaż armatury wodociągowej, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywacje gruntów. Oczywiście na wykonawcy spoczywać będzie pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość robót.

A podsumowaniem prac ma być uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnienie, odbiory oraz decyzje umożliwiające użytkowanie obiektów i urządzeń.

Termin wykonania wszystkich robót to 15 miesięcy od podpisania umowy. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu