Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
20/07/2023 - 11:45

Nawojowa rozbuduje wodociąg w Żeleźnikowej Wielkiej. Jest już przetarg

Gmina Nawojowa czeka właśnie na oferty w bardzo ważnym przetargu. Chodzi bowiem o zaprojektowanie i rozbudowę sieci wodociągowej w Żelaźnikowej Wielkiej. Czego wymaga od wykonawcy inwestor i co z tego będą mieli mieszkańcy?

Nawojowa rozbuduje wodociąg w Żeleźnikowej Wielkiej. Jest już przetarg

Ile płacimy naszym wójtom, burmistrzom i prezydentom. Zarobki na głowę mieszkańca

Poprzeczka postawiona potencjalnemu wykonawcy w specyfikacji warunków zamówienia jest bardzo wysoka. Gmina wymaga bowiem wykonania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, sporządzenia wykazu właścicieli działek ewidencyjnych przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa a dalej uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w tym zgód na wejście w teren przy budowie sieci wodociągowej – zgodnie z wykazem właścicieli działek.

Do tego dochodzi opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla każdego z zakresów: sieć główna, sieć rozdzielcza i podłączenia budynków i – jeśli będzie to konieczne - wykonanie innych opracowań projektowych, w przypadku takiej konieczności, jak: operaty wodno-prawne, projekty hydroforni, projekty przyłączy energetycznych, uzyskanie warunków przyłączenia zasilania energetycznego, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod-kan itp. 

Nawojowa: kto na tym wąskim moście ma pierwszeństwo? Znaku nie ma

Oczywiście przed wbiciem łopaty wykonawca będzie musiał przedstawić zamawiającemu opracowania projektowego w wersji roboczej do akceptacji i uwzględnić wszystkie uwagi w szczególności  te, dotyczące ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania. Dokumentacja musi sporządzona tak, by gmina mogła bez perturbacji uzyskać pozwolenie na budowę. Oczywiście bardzo ważny jest też szczegółowy kosztorys.

W części wykonawczej zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych i montażowych rurociągów głównych i bocznych oraz – co najważniejsze dla mieszkańców - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg i przejazdów, wykonanie przejść pod drogami i ciekami, montaż armatury wodociągowej, skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz rekultywacje gruntów. Oczywiście na wykonawcy spoczywać będzie pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość robót. I jak podsumowuje gmina: - Dla zadania należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, potwierdzenia, odbiory oraz decyzje umożliwiające użytkowanie obiektów i urządzeń. Dla zadania należy uzyskać skuteczne zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu o zakończeniu budowy umożliwiające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Oferty poznamy już 1 sierpnia, bo wtedy właśnie mija termin ich składania. Jeśli przetarg się powiedzie, to wybrana firma będzie miała na realizację inwestycji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu