Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
25/06/2015 - 16:19

Nakazy doprowadzeń osób do sądu będą przesyłane drogą elektroniczną

Dzisiaj (25 czerwca) podpisane zostało porozumienie między Sądem Okręgowym w Nowym Sączu a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, na mocy którego wystawiane nakazy doprowadzeń do sądu osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, będą doręczane Policji drogą elektroniczną. Sądeckie sądy i podległe im jednostki zaczną stosować ten system od 1 lipca br. Ma on usprawnić dowóz osób na rozprawy i wyeliminować związaną z tym dokumentację papierową.
Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Po dokumentem podpisy złożyli prezes Sądu Okręgowego Mieczysław H. Kamiński, szefowa sądeckiego Sądu Rejonowego SSO Anna Dobosz oraz komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek.

Do tej pory sądy wystawiały dla Policji papierowe nakazy doprowadzeń na rozprawy czy też sądowe posiedzenia. Jednostka konwojowa organizowała i przewoziła w wyznaczonym terminie taką osobę do sądu.

Teraz wspomniane nakazy będą wysyłane prze Sąd Okręgowy oraz Rejonowy w Nowym Sączu, a także inne podległe im jednostki na terenie byłego województwa nowosądeckiego, drogą elektroniczną. System wchodzi w życie 1 lipca br.

- Do lamusa przejdzie system oparty na korespondencji tradycyjnej – papierowej, która przesyłana była drogą pocztową – powiedział Mieczysław H. Kamiński, prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. – Wprowadzenie systemu elektronicznego pozwoli na natychmiastową wymianę informacji między Policją, a Sądem.

Nowy system, jak przyznał prezes SO, jest realizowany w ramach dobrych praktyk. Program elektronicznego przesyłania nakazów doprowadzeń został stworzony, w drodze pilotażu, przez Sąd Okręgowy w Gliwicach i udostępniany nieodpłatnie innym sądom.

System ten z dużym powodzeniem od kilku miesięcy stosują jednostki sądowe w Krakowie.

- My idziemy tym samym śladem – dodał prezes Kamiński. – Jesteśmy drugim okręgiem sądowym w Małopolsce, który będzie z niego korzystał. Dla takich jednostek, jak nasza będzie to bardzo duże usprawnienie pracy - przyznał Paweł Gnutek, wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. – Od 1 lipca br. sądy w naszym okręgu nie będą musiały, w związku z wystawieniem nakazu doprowadzenia wystawiać wielu dokumentów. Niezbędne informacje będą przesyłane za pośrednictwem systemu elektronicznego. Przełoży się to na racjonalną politykę dotyczącą planowania i organizowania konwojów, a także na efektywniejsze organizowanie sobie pracy. System pozwoli także zmniejszyć koszty.

Prezes Gnutek wyraził nadzieję, że system elektroniczny wpłynie na usprawnienie pracy sądów oraz przebiegu rozpraw.
W sądach okręgu nowosądeckiego wystawianych jest bardzo dużo nakazów doprowadzeń do sądów na rozprawy oraz posiedzenia.
Z podpisania porozumienia zadowolony jest także nadinsp. Mariusz Dąbek, małopolski komendant wojewódzki Policji w Krakowie.

- System elektroniczny doręczania nakazów doprowadzeń przyniesie wymierne oszczędności – mówi nadinsp. Dąbek. – Ten system praktycznie nic nie kosztuje. Został stworzony przez pracowników sądu, a jego uzupełnieniem jest aplikacja przygotowana przez policjantów (wykorzystywana będzie Elektroniczna Książka Służby Konwojowej (EKSK) – przyp. red.). – Nasze służby realizują w ciągu roku bardzo dużo konwojów, doprowadzając osoby do sądów w całej Polsce. Wprowadzenie tego systemu jest bardzo pozytywną zmianą. Pozwoli on nam w sposób bardziej profesjonalny organizować wspomniane konwoje. Dzięki temu systemowi pewne rzeczy związane z konwojowanie można będzie zsynchronizować w czasie.

System ten funkcjonuje już w sądach okręgu krakowskiego i sprawdza się. Od stycznia tego roku, a więc od momentu obowiązywania w Sądzie Okręgowym w Krakowie i podlegających mu 10 jednostkach sądowych Policja zrealizowała 8,5 tys. takich doprowadzeń.

- Dla Policji wspomniany system ułatwi pracę funkcjonariuszom zajmującym się konwojowaniem, pozwoli na optymalne wykorzystanie radiowozów i policjantów, którzy te czynności wykonują – mówi komendant wojewódzki policji w Krakowie.

System e-nakazów będzie opierał się o istniejącą już infrastrukturę i urządzenia teleinformatyczne.

Wprowadzenie e-nakazów usprawni pracę ludzi zajmujących się konwojowaniem poprzez m.in. sprawniejsze rejestrowanie nakazów doprowadzeń, bez konieczności wykonywania czasochłonnej dokumentacji, zmniejszy koszty związane z obsługą i archiwizacją tradycyjnych nakazów, jak również przyspieszy procedurę obiegu korespondencji.

(MIGA)
Fot. (MIGA)Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)