Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 25 września. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
10/09/2019 - 10:05

Łososina Dolna: drogi po liftingu a most do całkowitej przebudowy

W gminie Łososina Dolna już zakończono remont dróg gminnych w Rąbkowej i Bilsku. Jednocześnie dobiega końca postępowanie przetargowe w sprawie remontu mostu w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna – Jarostowa – Instytut.

Na drodze gminnej w Rąbkowej i Bilsku jest nowa nawierzchnia i wyremontowano odwodnienie a przede wszystkim uzupełniono brakujące kratki ściekowe i płyty skarpowe. Jest też nowy przepust a w miejscach niebezpiecznych bariery ochronne. Prace objęły odcinek o długości ok. 765 metrów i kosztowały ok. 311 tysięcy z czego część pochodzi Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a reszta z budżetu gminy i funduszu sołeckiego obu wsi.

Ale na tym nie koniec. Już wybrano wykonawcę wspomnianego wyżej mostu. Oferty złożyło pięć firm, ale najkorzystniejsza okazała się oferta spółki Litwiński Transport - Sprzęt – Budownictwo z Tęgoborza, która opiewa na kwotę ok. 390 tys. zł. Warto przy okazji zaznaczyć, że wartość najdroższej oferty to aż ok. 699 tys. zł.

Zobacz też: Stary Sącz: Przysietnica doczeka się w końcu mostu a Gaboń cywilizowanej drogi!

- To nie wszystkie inwestycje drogowe planowane w tym roku. Jesteśmy przekonani, że w ramach wniosków złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych, niebawem rozpoczniemy realizację dwóch dużych inwestycji drogowych. Co więcej, z posiadanych środków budżetowych sukcesywnie realizujemy krótsze odcinki dróg – mówi wójt Andrzej Romanek.   

W opinii Wójta Gminy Andrzeja Romanka „Infrastruktura drogowo – mostowa stanowi niezwykle ważny aspekt mający wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. - To jedno z kluczowych zadań własnych gminy. Chcemy, aby mieszkańcy korzystali z bezpiecznych i wygodnych traktów drogowych. Remonty i modernizacje dróg to nie tylko poprawa parametrów technicznych, przepustowości czy zwiększenie płynności ruchu i komfortu jazdy, ale to również usprawnienie sieci połączeń komunikacyjnych na terenie gminy – podkreśla samorządowiec.

Choć wiele już zrobiono, gmina nie zamierza zakończyć działań związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Tylko w tym roku planujemy przeznaczyć blisko 4 mln na modernizację i remonty dróg. Gross tych środków pochodzić będzie z funduszy zewnętrznych pozyskanych przez gminę, w tym z dotacji celowych budżetu państwa – zapowiada w podsumowaniu.

ES [email protected] Fot.: UG w Łososinie Dolnej

Łososina Dolna: trwa remontowa ofensywa na drogach
Drogi w Bilsku i Rąbkowej. Zobaczcie jak wyglądały przed remontem a jak wyglądają obecnie. Fot.: UG w Łososinie Dolnej


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe