Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 sierpnia. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
10/12/2019 - 22:40

Krynica-inteligentnym miastem. Rajcy są "za". O co tu chodzi?

9 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 2 przeciw kryniccy rajcy głosowali (10 grudnia) za przystąpieniem do projektu "Dialog. Działanie, innowacja, aktywność, Ludzie, otwartość, gotowość", realizowanego w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".

Podczas XV sesji Rady Miasta w Krynicy-Zdroju radni głosowali za przystąpieniem do projektu „Dialog. Działanie, innowacja, aktywność, Ludzie, otwartość, gotowość realizowanego w ramach konkursu dotacji "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

Konkurs dotacji ogłoszony 18 lipca 2017 roku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, skierowany został do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest kreowanie miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, jednocześnie biorący udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Do konkursu zgłaszano projekty polegające na przygotowaniu do wdrożenia pilotażowych rozwiązań technologicznych, innowacji społecznych oraz służących lepszemu zarządzaniu.

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej 69 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, 19 lutego 2019 roku komisja konkursowa przyznała dotacje 25 projektom, w podziale na trzy kategorie (2 miasta duże; 15 miast średnich;8 miast małych).

Wśród projektów małych miast, najwyżej ocenionych znalazła się Krynica-Zdrój, wnioskodawca i lider. Partnerem wspólnej realizacji projektu "Dialog”, w sierpniu 2019 roku została Fundacja Rozwoju Rejonów z Nowego Sącza.

Czym jest smart cities, inteligentne miasto? To miasto wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do swojego zrównoważonego rozwoju. Przyglądając się światowym liderom rankingów można wskazać ich pewne cechy wspólne.

Priorytetem we wszelkich aspektach działalności komunalnej jest człowiek. Nie tylko mieszkaniec miasta (pracownik, student, przedsiębiorca, naukowiec), ale też osoby przyjezdne (np. turysta, inwestor).

Miasto jest transparentne, włącza mieszkańców w procesy zarządzania. Bez ich udziału nie uda się stworzyć dobrze funkcjonującego współczesnego miasta.

Władze i mieszkańcy myślą nie tylko o teraźniejszości, ale również o przyszłości. Zrównoważony rozwój oznacza takie korzystanie z zasobów otoczenia, które pozostawi środowisko naturalne w niepogorszonym stanie następnym pokoleniom.

Mieszkańcy, władze miasta, biznes, światy nauki i kultury współpracują. Rolą władz powinno być takie organizowanie współpracy różnych grup, aby osiągnąć efekt synergii, przyspieszający rozwój i pozwalający uniknąć porażek.

Do usprawniania procesów zarządzania wykorzystuje się nowoczesne technologie ułatwiające współpracę i koordynację działań. Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój mają działania zgodne z przynajmniej jedną z zasad 4R. Reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów, a reuse użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów.

Recycle dotyczy przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie. Jeśli wnioskodawca zamierza oddawać odpady innym podmiotom, nie ma możliwości uznania, że projekt ma wpływ na realizację powyższej zasady), Repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu, poprzez jego opłacalną naprawę.

(MK) fot. aut. , internet Human Smart CitiesDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)