Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 14 kwietnia. Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana
25/01/2023 - 16:25

Kopalnia w Barcicach chce przedłużyć koncesję na wydobycie. Mieszkańcy mają głos

Firma prowadząca kopalnię w Barcicach, w gminie Stary Sącz, chce przedłużyć koncesję na wydobycie. Zgodzie z przepisami swoje stanowisko w tej sprawie mogą przedstawić mieszkańcy sąsiadujących z kamieniołomem nieruchomości. Czy tym razem obejdzie się bez kontrowersji i protestów?

Kopalnia w Barcicach chce przedłużyć koncesję na wydobycie. Mieszkańcy mają głos

Zobacz też: Dziś pierwsze posiedzenie Komisji Europejskiej w sprawie obwodnicy Piwnicznej-Zdroju

Jak czytamy w oficjalnych dokumentach: - Na wniosek Zakładu Budowlanego „SZAREK” Czesław Szarek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Artura Grottgera 47 z dnia 20.12.2022 r. (prezentata urzędu: 2022-12-22) uzupełniony przy piśmie z dnia 10.01.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „„Kontynuacja wydobywania kopaliny ze złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” w granicach zmniejszonego obszaru górniczego o 1,7504 ha, obejmująca prolongatę ważności koncesji na wydobywanie kopaliny w obrębie części działek ewidencyjnych nr 374/1, 374/2, 389, 401/2, 401/3, 401/5, 413/2, 413/4, 414 położonych w Barcicach gm. Stary Sącz.”

Zgodnie z przepisami stronom, czyli również i przede wszystkim mieszkającym w pobliżu kopalni mieszkańcom, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

- Strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami dotyczącymi przedmiotowego przedsięwzięcia w tut. Urzędzie, pok. nr 4 – Referat Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tut. Urzędu – informuje w komunikacie sekretarz gminy Daniel Śmierciak.

Zobacz też: Rząd da laptopy wszystkim 4-klasistom i wyda na to 760 milionów! Decyzję ogłosił premier

Śmierciak informuje jednocześnie, że burmistrz Starego Sącza, jako organ prowadzący postępowanie, wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiego obowiązku do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Tak, chodzi o ten nasz słynny barcicki kamieniołom – komentuje zagadnięty o procedury sołtys Barcic Tomasz Koszkul. A dlaczego mówi: słynny? Bo kopalnia swego czasu mocno dawała się we znaki swoim sąsiadom. Były problemy z uciążliwym pyłem, który cały czas lądował na nieruchomościach wokół, były problemy z późnymi godzinami pracy i interpelacje radnych o zmianę, skrócenie godzin pracy kopalni w godzinach późnowieczornych. Itp., itd.

Ostatnio wokół kopalni znów zrobiło się głośno w październiku 2021 roku. Radni mieli podejmować decyzję w sprawie wprowadzenia zmian do studium zagospodarowania, w konsekwencji których rozszerzony zostanie teren wydobycia w tej okolicy. - Tu wcale nie chodzi o powiększenie kopalni w sensie, którego obawiają się mieszkańcy – zastrzegał wtedy zdecydowanie zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.

– Chodzi o to, że kopalnia już w 2018 roku uzyskała zgodę (z godnie z prawem takie koncesje muszą być co pewien czas odnawiane – dop. red.) na wydobywanie kopalin na tym terenie z Urzędu Górniczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi to znaleźć odbicie w studium zagospodarowania. Tego wymaga prawo. Prawo mówi też o tym, że zmiany w studium musi zrobić gmina. Mieliśmy to zrobić wcześniej, ale wszystkie procedury opóźniły się przez epidemię. I najważniejsze – jeśli gmina nie zmieni zapisów w studium sama, to z automatu zmiany wprowadzi wojewoda i jeszcze nas obciąży kosztami. To są procedury zupełnie niezależne od samorządu  – tłumaczył nasz rozmówca.

Ostatecznie jednak projekt uchwały w tej sprawie - za decyzją radnych już na listopadowej sesji - został zdjęty z porządku obrad.

Teraz temat znów wraca na języki mieszkańców Barcic, a przede wszystkim Podsapieńca. Jakie panują nastroje społeczne w tej sprawie? Wedle informacji docierających do sołtysa to jeśli kopalnia nadal będzie działać w tych samych granicach, to większych protestów nie będzie. Gorzej jeśli właściciele chcą rozszerzyć wydobycie na inne działki. – Ale tak naprawdę kluczem do porozumienia jest, by kopalnia trzymała się norm hałasu, minimalizowała możliwość rozchodzenia się pyły z wyrobiska po okolicy – ucina na dziś Koszkul. ([email protected] Fot.: Facebook Kopalnia Piaskowca Barcice)Dziękujemy za przesłanie błędu