Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 lutego. Imieniny: Antoni, Oswalda, Romana
30/03/2022 - 19:15

Kolejne rezygnacje radnych PiS z pracy w dwóch komisjach Rady Miasta

Kolejni radni klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli rezygnację z pracy w komisjach Rady Miasta Nowego Sącza. Najpierw w formie elektronicznej uczynili to radni: Wojciech Piech i Andrzej Pancerz, a dzisiaj obaj dostarczyli podpisany dokument do Biura rady.

Przypomnijmy, że tydzień temu podczas sesji Rada Miasta odwołała radnego Wojciecha Piecha z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz radną Teresę Cabałę, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Rady.

Czytaj także: Przewodnicząca Iwona Mularczyk chce skierować tę sprawę do prokuratury

Już w trakcie sesji prowadzący obrady wiceprzewodniczący Michał Kądziołka oznajmił, że zgodnie z uzgodnieniami radni klubu Prawo i Sprawiedliwość, po odwołaniu radnego Wojciecha Piecha z przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska rezygnują z pracy w tejże komisji.

Bardzo szybko taka rezygnację na piśmie złożyli przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk oraz jej zastępca – wiceprzewodniczący Michał Kądziołka. Radny Wojciech Piech, najpierw przesłał taka rezygnację drogą elektroniczną, a dzisiaj złożył podpisane pismo o rezygnacji z pracy w tej komisji.

Przypomnijmy, że do tej pory w komisji Infrastruktury i Środowiska zasiadali:

Czytaj także: Będzie skuteczna próba odwołania przewodniczącej rady i jej zastępcy?

 • Wojciech Piech - Przewodniczący
 • Krzysztof Dyrek - Wiceprzewodniczący
 • Leszek Gieniec
 • Michał Kądziołka
 • Iwona Mularczyk
 • Jakub Prokopowicz - Wiceprzewodniczący
 • Leszek Zegzda
 • Krzysztof Ziaja

Klub Prawo i Sprawiedliwość w tej komisji reprezentuje jeszcze radny Krzysztof Dyrek (jej wiceprzewodniczący). Sądeczanin zapytał pana radnego czy również zamierza złożyć taka rezygnację?

- Jeszcze jej nie złożyłem – powiedział Sądeczaninowi radny Dyrek. – Ale taką złożę. Nie ma tutaj żadnych powodów politycznych. Co mnie do tego skłoniło? Otóż w dużej części zakres pracy w Komisji Infrastruktury i Środowiska pokrywa się obowiązkami w Komisji Finansów Publicznych, której przewodniczę. Takie jest moje racjonalne podejście do sprawy.

Radny Krzysztof Dyrek powiedział Sądeczaninowi, że taką rezygnację złoży, kiedy nie będzie to kolidowało z jego obowiązkami zawodowymi.

Zmiany w składzie osobowym nastąpią także w Komisji Rewizyjnej, bardzo ważnej, bo pełni ona funkcję kontrolną związaną z wypełnianiem obowiązków zawodowych przez prezydenta miasta i wiceprezydentów. Ta komisja przygotowuje między innymi wniosek o udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium gospodarzowi miasta.

Przypomnijmy, że ta komisja pracowała w następującym składzie:

 • Teresa Cabała - Przewodnicząca
 • Józef Hojnor - Wiceprzewodniczący
 • Tadeusz Gajdosz
 • Leszek Gieniec
 • Andrzej Pancerz
 • Wojciech Piech
 • Maciej Prostko

Tydzień temu Rada Miasta odwołała z funkcji przewodniczącej radną Teresę Cabałę. Ta już na sesji zapowiedziała, że rezygnuje z pracy w tej komisji. Kilka dni temu radna powiedziała, że takie oświadczenie o rezygnacji ma przygotowane i musi je złożyć w Biurze rady.

Pozostali dwaj radni z klubu PiS – Wojciech Piech i Andrzej Pancerz najpierw przesłali taką rezygnacje do Biura rady w formie elektronicznej, a dzisiaj złożyli je osobiście.

Warto też wiedzieć, że Komisja Rewizyjna jest komisja specyficzną, bo zgodnie  z Ustawą o Samorządzie Gminnym powinny być w niej reprezentowani radni ze wszystkich klubów rady.

Teraz komisja statutowo-prawna rady przygotuje projekty uchwał o zmianie w składzie osobowym Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.

- Jeśli radny składa rezygnację to należy przyjąć, że skreśla się go z listy członków danej komisji i Rada Miasta musi od nowa podjąć uchwałę dotyczącą ustalenia aktualnego składu osobowego komisji – powiedział Sądeczaninowi przewodniczący tej komisji radny Maciej Prostko.

Zapytaliśmy radnego Prostko, co się stanie jeśli w tej komisji nie będą chcieli pracować radni klubu Prawo i Sprawiedliwość?

- Zastanawialiśmy się oczywiście nad tym faktem, natomiast są orzeczenia sądów administracyjnych, które stanowią, że jest to przepis instrukcyjny – tłumaczy radny Prostko. – Jeśli dany klub nie chce desygnować delegata to komisja może działać bez takiej osoby. Jest to rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wracając do kontekstu sądeckiego, jeśli trzech radnych klubu PiS złoży rezygnację z pracy w tej komisji to wystąpimy do wspomnianego klubu o  przedstawienie kandydata. Tak powinno być.

Radny Maciej Prostko powiedział tez Sądeczaninowi, że w związku z odwołaniem przez Radę Miasta dwóch przewodniczących komisji już zostały przygotowane projekty uchwał (blankietowe) o powołaniu nowych przewodniczących komisji.

- Ten punkt będę wprowadzał jutro do porządku obrad – dodał radny Prostko, przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej. – Ktoś z pewnością zgłosi kandydatury. Ci kandydaci muszą być jeszcze wybrani przez radę.

[email protected], fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu