Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
19/06/2018 - 14:15

Ko zasłużył na to, żeby być Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej?[ZDJĘCIA]

Są szlachetni i bezinteresowni. Swoim działaniem i postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach - w życiu społecznym, politycznym , naukowym i kulturalnym, także w działalności charytatywnej. To najkrótsza charakterystyka znamienitych postaci, które dołączyły do grona odznaczonych honorową odznaką Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Prof. dr hab. Franciszek Krok - wybitny fizyk i nauczyciel akademicki, związany z Politechniką Warszawską. Pochodzi z Białej Niżnej koło Grybowa, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera. Po zdanej maturze rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1972 r. Następnie kontynuował pracę naukową, uzyskując z wyróżnieniem tytuł doktora nauk fizycznych, 10 lat później stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora. Pracuje w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej jako nauczyciel akademicki, a od 2003 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję zastępcy ds. dydaktycznych dyrektora Instytutu Fizyki PW, dyrektora Instytutu Fizyki, dziekana Wydziału Fizyki PW oraz prorektora ds. Studiów Politechniki Warszawskiej. Jest współautorem monografii naukowej pt. „Elektrolity stałe”, autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych, podręcznika „Podstawy fizyki”, a także współredaktorem wielu innych pozycji naukowych. Jest ponadto członkiem prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym przewodniczącym Prezydium Komitetu Fizyki w Polskiej Akademii Nauk.

Pomimo licznych obowiązków nigdy nie zapomina o Ziemi Grybowskiej. Dzięki jego staraniom w Grybowie odbywają się wykłady oraz pokazy naukowe z dziedziny fizyki, dla młodzieży z LO, organizowane są wycieczki naukowe do Warszawy. W 2005 mieszkańcy Grybowa obchodzili tzw. „Rok Fizyki”, w trakcie którego odbyły się liczne wykłady, pokazy, prezentacje, a także warsztaty z dziedziny fizyki. W 2009 roku z inicjatywy profesora Kroka podpisano porozumienie o „Sprawowaniu Patronatu” Politechniki Warszawskiej nad Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie. Jest to ogromne wyróżnienie dla tej szkoły, gdyż znalazła się ona w gronie nielicznych szkół objętych patronatem przez tę prestiżową uczelnię. Starania profesora sprawiły, że co roku do znajdującego się w Grybowie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej przyjeżdżają wykładowcy akademiccy. Ponadto zachęca studentów Politechniki do odbywania praktyk zawodowych oraz prowadzenia badań naukowych na terenie miasta i gminy Grybów.

Działania podejmowane  przez prof. Kroka mają na celu propagowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań naukami ścisłymi, a poprzez wizyty pracowników naukowych, dziennikarzy czy studentów, ciągle rozwijają się długoletnie relacje i związki Grybowa ze środowiskiem Politechniki Warszawskiej, przyczyniając się tym samym do promowania ziemi grybowskiej oraz całej Sądecczyzny.Dziękujemy za przesłanie błędu