Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 maja. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
24/01/2024 - 13:55

Kamionka Wielka: zobacz, jakie drogi wyremontują lada dzień

Gmina Kamionka Wielka ogłosiła już przetarg na zapowiadane kolejne remonty swoich dróg. Zobaczcie wykaz i co się na tych drogach zmieni.

Kamionka Wielka: zobacz, jakie drogi wyremontują lada dzień

Cała inwestycja jest podzielona na trzy zadania. Tym samym i lista chętnych do jej realizacji powinna być spora. Zadanie pierwsze obejmuje przebudowę liczącego sobie około kilometr odcinka drogi gminnej w Jamnicy. To zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Dróg.

Kolejne zadanie dotyczy remontu – 940 m – w Kamionce Wielkiej i będzie finansowane z tych samych środków co wyżej.

Trzecie zadanie to modernizacji dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Chodzi o drogi:
- „Głodówka” w miejscowości Kamionka Mała,
- „Węgrzynówka” w miejscowości Kamionka Wielka  
- drogę oznaczoną jako dz. nr. 114 w Kamionce Wielkiej,
- drogi oznaczone jako dz. nr 499 dz. nr 529/1 w miejscowości Jamnica
- drogę oznaczona jako dz. nr. 910 w miejscowości Mystków,
- „Jonówkę” w miejscowości Kamionka Wielka,
- „Laskoszówkę” w miejscowości Mystków,
- drogę oznaczoną jako dz. nr. 552 w miejscowości Bogusza,
- „Za rzeką” w miejscowości Mszalnica-Zagóra,
- drogę oznaczoną jako dz. nr. 44 w miejscowości Mszalnica,
- drogę oznaczoną jako dz. nr. 3010/1 w miejscowości Kamionka Mała. 

Kamionka Wielka wyda w 2024 roku aż 75 971 134 zł! Zobacz najważniejsze założenia budżetu

Jak czytamy w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ogólny przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych w ramach których założono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia między warstwowego jako warstwy, sczepnej, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Jednocześnie pobocza tych dróg mają być  odtworzone, uzupełnione z destruktu asfaltowego. Dodatkowo wykonawca musi odnowić, poprawić ich odwodnienie.

Wszystkie te prace mają zostać wykonane w ciągu 90 dni od podpisania umowy między wykonawcą a samorządem a na oferty w przetargu gmina czeka do 5 lutego. Zaznaczmy też, że część kosztów remontu kilku wymienionych wyżej dróg wezmą na siebie sołectwa i pokryją je ze swoich funduszy sołeckich na 2024 rok. Dla przykładu sołectwo Mszalnica-Zagóra wszystkie swoje środki na ten rok - 27 352,86 zł – dołoży do remontu drogi „Za rzeką".

Zaznaczmy też, że zaplanowanych inwestycji drogowych na 2024 rok jest znacznie więcej. Samorząd zainwestuje też w remonty Trojanówki w Kamionce Wielkiej i Syjotówki w Jamnicy. Całość ma kosztować około 1,5 mln zł.

Jednak jak zapowiada sam wójt Andrzej Stanek: - Najważniejszą dla bezpieczeństwa mieszkańców będzie budowa kolejnych chodników przy drogach powiatowych. Zadanie to mamy rozpisane na dwa lata a w sumie kosztować nas to będzie około 7 milionów 200 tysięcy złotych. To jest bezprecedensowa inwestycja w powiecie, bo realizowana jest bez wkładu finansowego powiatu. Całość wykładamy my, jako gmina. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu