Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 lutego. Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany
10/10/2018 - 07:30

Już pożegnali się z władzą w sądeckim powiecie i fetowali jubileusz samorządu

Radni powiatu nowosądeckiego świętowali jubileusz dwudziestolecia samorządu i żegnali się z władzą i na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi. Feta była połączona z ostatnim w tej kadencji posiedzeniem rady powiatu.

Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego rozpoczęła obchody 20-lecia Powiatu Nowosądeckiego. Po nabożeństwie, radni pięciu kadencji i zaproszeni goście spotkali się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch przypomniał początki tworzenia się powiatów i trudnych decyzji podejmowanych 20 lat temu. Podsumował też minione piąć kadencji.

- W pierwszej kadencji (lata 1998-2002) Rada Powiatu Nowosądeckiego liczyła 60 radnych, później zmniejszono tę liczbę o ponad połowę – mówił przewodniczący RPN Zygmunt Paruch. - Od 2002 roku jest więc 29 radnych. W ciągu pięciu kadencji w wyborach samorządowych mieszkańcy Sądecczyzny wybierali łącznie 176 radnych powiatowych. Cztery osoby pełnią funkcję radnych już piątą kadencję, ośmiu radnych było wybieranych przez mieszkańców na cztery kadencje, 10 radnych wybierano do Rady Powiatu Nowosądeckiego na trzy kadencje, zaś 16 osób wykonywało mandat radnego drugą kadencję. Łącznie w ławach Rady Powiatu Nowosądeckiego w czasie pięciu kadencji zasiadały 102 osoby. Rada Powiatu Nowosądeckiego obradowała na 193 sesjach, podjęła 1936 uchwał, a radni złożyli 1517 interpelacji.

Czytaj też Już im podziękowali. Pożegnanie przed wyborami w sądeckim starostwie

Starosta nowosądecki Marek Pławiak przedstawił najważniejsze inwestycje i osiągnięcia tej kadencji. Była mowa między innymi o inwestycjach drogowych.

- W latach 2015-2018 wydatki drogowe zamknęły się kwotą niemal 151 milionów złotych! – dodał starosta Marek Pławiak. - W tym okresie wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy ponad 50 kilometrów dróg i niemal tyle samo chodników. Innowacją, którą wprowadziliśmy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego było malowanie białych linii oznaczających krawędź boczną dróg powiatowych. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo jazdy.

Dzisiejsza sesja była też okazją do podziękowań.  

- Dobiega końca V kadencja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Były to cztery wyjątkowe lata dla Sądecczyzny, której nowe kierunki i możliwości rozwoju wytaczaliśmy razem – mówił starosta Marek Pławiak. - Jesteśmy przekonani, że wiele przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz naszego powiatu było możliwych do przeprowadzenia dzięki wsparciu i dobrej współpracy wielu życzliwych osób. Pragnę przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności wszystkim, którzy wspierali samorząd powiatowy w tym czasie. Dziękując za współpracę, proszę o przyjęcie życzeń wielu sukcesów zawodowych, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 Czytaj też Poręba skarży na Pławiaka. Za bardzo się lansuje i kradnie sukcesy radnym PiS 

Uroczystość uświetnił prelekcja dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikołaj Wild - sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Piotr Naimski - sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, posłowie – Andrzej Czerwiński, Jan Duda i Wiesław Janczyk, radni Sejmiku WM – Stanisław Pasoń i Witold Kozłowski, Jerzy Gwiżdż – zastępca prezydenta Nowego Sącza, Tomasz Cisoń – wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Nie zabrakło oczywiście Jana Golonki – starosty piastującego ten urząd przez cztery kadencje, radnych pięciu kadencji, obecnego Zarządu Powiatu na czele ze starostą Markiem Pławiakiem, wicestarostą Antonim Koszykiem i członkami Zarządu – Franciszkiem Kantorem i Marianem Rybą. Byli także komendanci: Miejskiej Komendy Policji – insp. Jarosław Tokarczyk, Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Waldemar Kuźma wraz z zastępcą st. bryg. Pawłem Motyką, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – płk. Stanisławem Laciugą.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Radni powiatu nowosądeckiego świętowali jubileusz dwudziestolecia samorządu i żegnali się z władzą i na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi
galeria


Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020