Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 10 grudnia. Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
09/05/2022 - 17:55

Jest nowy przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miasta. Nie było tak łatwo

No i wszystko jasne. Komisją rewizyjną Rady Miasta Nowego kierował będzie radny Leszek Gieniec z klubu Koalicja Nowosądecka. Zanim jednak większość radnych powiedziała – tak dla tej kandydatury nie obeszło się bez dłuższej dyskusji, kto powinien piastować tę funkcję. Przedstawiciele opozycyjnego klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz nie kryli, że powinna to być osoba z ich klubu, bo komisja rewizyjna jest jedną z kluczowych komisji w radzie, która jest kontrolnym gremium między innymi pracy prezydenta miasta, podległych mu jednostek i miejskich spółek.

Zanim jednak rozgorzała dyskusja dotycząca kandydata na przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka radny Maciej Prostko złożył wniosek formalny o zmianę porządku dzisiejszych obrad po to, aby rada przyjęła w poczet osób pracujących w komisji rewizyjnej radnego Michała Kądziołkę, przewodniczącego klubu PiS-Wybieram Nowy Sącz, który wyraził taką chęć.

Jak już pisaliśmy z prac w tej komisji zrezygnowała radna Teresa Cabała, którą w marcu Rada Miasta odwołała z funkcji przewodniczącej tejże komisji. Za tym, aby radny Kądziołka dołączył do radnych pracujących w tej komisji zagłosowało osiemnastu radnych. Jeden radny nie głosował, a czterech było nieobecnych. Po uzupełnieniu składu komisji rewizyjnej rada przeszła już do wyboru jej przewodniczącego.

Do tego momentu projekty uchwał rada przyjmowała, można powiedzieć błyskawicznie. Przewodniczący klubu Koalicja Nowosądecka Maciej Prostko zgłosił na przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego Leszka Gieńca, wiceprzewodniczącego klubu Koalicja Nowosądecka, który już pracuje w jej gremium. – Pan radny jest oddany pracy – argumentował radny Prostko. – Jestem przekonany, że radny Gieniec sprawdzi się w tej roli. I, jak się okazało była to jedyna kandydatura. Taka kandydatura nie padła ze strony trzech pozostałych klubów.

- Dlaczego nasz klub nie zgłosił kandydatury? – zabrał głos Michał Kądziołka, przewodniczący klubu PiS-Wybieram Nowy Sącz. – Wiemy, że większość w radzie posiadają trzy kluby i, że Państwo kandydaturę pana Leszka Gieńca przegłosujecie. Natomiast chciałbym powiedzieć o swoich obawach – i nie jest to atak na pana Leszka. – Natomiast nieszczęśliwym jest to, że przewodniczącym komisji rewizyjnej za chwile zostanie przedstawiciel klubu KN, czyli środowiska, z którego wywodzi się prezydent miasta Nowego Sącza. Uważam, że przewodniczenie komisji rewizyjnej powinno być powierzone osobie, która nie wywodzi się ze środowiska prezydenta, ale osobie z klubu opozycyjnego

Lepiej byłoby, gdyby przewodniczącym był przedstawiciel klubu Prawo i Sprawiedliwość – zaakcentował radny Kądziołka. Przede wszystkim wizerunkowo. Jak zaznaczył komisja rewizyjna nie kontroluje działań rady, a powinna kontrolować działania prezydenta, jego urzędu i podległych spółek.

Iwona Mularczyk, była przewodnicząca rady włączając się w dyskusję powiedziała, że docenia ogrom prac, jaki włożyła w kierowanie tą komisją była przewodnicząca – radna Teresa Cabała.

- Zdecydowaliśmy się desygnować osobę z naszego klubu tylko po to, aby patrzyła, jaką państwo wykonują pracę – stwierdziła była przewodnicząca rady. Ona też przyznają, że tą komisją powinna kierować osoba z opozycyjnego klubu wobec prezydenta miasta i ta komisja powinna wypełniać rolę kontrolną w rzetelny sposób.

Do słów obu radnych odniósł się sam kandydat.  – Jestem radnym nie związanym z żadną opcją polityczną, jak co niektórzy wskazują – powiedział radny Gieniec.

- Pamiętacie państwo, że podkreślałam, że dojdzie do paradoksu, że władza uchwałodawcza, wykonawcza i kontrolna będzie w jednych rękach – mówiła też radna Teresa Cabała, była przewodnicząca tejże komisji. – To się dzieje! Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dla fachowców na stanowiskach funkcyjnych nie ma miejsca. Uważam, że przewodnictwo komisji rewizyjnej powinno być oddane opozycji.

Jednym z ostatnich radnych , który zabierał w tej dyskusji głos w tej sprawie był radny Józef Hojnor, który skierował, jak mówił życzenia do osób zasiadających w tej komisji.

- W komisji rewizyjnej powinni pracować ludzie, którzy są hardzi, którzy mają charakter, ludzie odważni, ludzie, którzy nie dadzą się złamać w sytuacjach trudnych – powiedział radny Hojnor. – Praca w komisji rewizyjnej nie polega na stronniczym ocenianiu pewnych zadań. Praca powinna opierać się na merytorycznym, rzetelnym i uczciwym oglądzie i ocenie. Życzę wszystkim członkom komisji, ale tez nowemu przewodniczącemu, żeby oceniać uczciwie i rzetelnie i starać się żyć z wyprostowanym kręgosłupem, żeby nigdy nie dać się naginać w tą czy tamtą stronę.

Potem już formalności stało się zadość. Rada zaakceptowała kandydaturę radnego Leszka Gieńca. Poparło ja 13 radnych, 1 radny był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 3 radnych nie oddało głosu, a 4 było nieobecnych.

[email protected], fot. IM.
Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu