Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
13/09/2020 - 15:45

Jak w Małopolsce odrobiliśmy lekcję pandemii koronawirusa. Problemy i wyzwania

Problemy i wyzwania przed jakimi stanęła polska szkoła, która musiała zmierzyć się z nową koronawirusową rzeczywistością, te kwestie były dyskutowane podczas Forum Ekonomicznego w Małopolskiej Strefie Spotkań. To była próba odpowiedzi na pytanie, czy i jak odrobiliśmy lekcję pandemii COVID-19?”

Przewiduje się, że trzecia dekada XXI wieku będzie czasem intensywnych zmian związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Sztuczna inteligencja, VR/AR, blockchain, czy chmura obliczeniowa wpłyną na rzeczywistość gospodarczą i społeczną w niespotykanym dotąd zakresie i stopniu. Edukacja ma za zadanie przygotować dzisiejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do życia i pracy w kolejnych dekadach XXI stulecia.

Czytaj też Dają radę. W Nawojowej muszą godzić remont z nauką w szkole  

W dyskusji poświęconej edukacji uczestniczyli: Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, sekretarz rady lnformatyzacji przy MEN, Dariusz Milka - wiceprzewodniczący rady ds. cyfryzacji, Grzegorz Szuplewski – burmistrz Piastowa, Agnieszka Pilch – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu, ekspertka Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, Ewa Radanowicz – dyrektor szkoły podstawowej w Radowie Małym, członek rady programowej projektu „Szkoła dla Innowatora.” Moderatorem panelu był Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

W Małopolsce od dawna przewidywaliśmy potrzebę łączenia kształcenia tradycyjnego z nowoczesnymi technologiami. Pandemia zdecydowanie jednak przyspieszyła realizację naszych regionalnych planów. Okres pandemii koronawirusa stanowi nową lekcję, zadanie domowe, które na bieżąco odrabiamy- mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.- Samorząd   zainicjował wspólną strategię działania marszałka Małopolski, wojewody oraz małopolskiego kuratora oświaty. 26 maja 2020 r. podpisano porozumienie, określające zasady wzajemnej współpracy w związku z realizacją Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w latach 2020-2023.

Jak podkreśliła Malec-Lech uruchomienie Pakietu Edukacyjnego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej było pierwszym tego typu regionalnym przedsięwzięciem w Polsce, wspieranym przez różne instytucje działające w obszarze edukacji.

- To oferta komplementarna do działań rządowych, w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem  nowoczesnych metod i techniki kształcenia. W ramach pakietu zabezpieczono w budżecie Województwa Małopolskiego ponad 30 mln zł. Planujemy zakupić niezbędny sprzęt komputerowy dla wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stworzyć Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE oraz przeprowadzić transformację cyfrową wybranych szkół modelowych w Małopolsce - tłumaczyła Malec-Lech To działania, które zmieniają, unowocześniają małopolskie szkoły. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, w dobie pandemii potrzebują szczególnego wsparcia oraz pewności, że zdalna edukacja wpływa korzystnie na wzrost jakości oraz efektywności nauczania.

Rozmówcy wspominali, że współczesny system edukacji adaptuje się do stale zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, rozwoju nauki, postępu technicznego, zmieniających się potrzeb ludzi i społeczeństw. Rozwijająca się technologia, a wraz z nią potrzeba posiadania coraz bardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, posiadanie różnorodnych umiejętności w zakresie wykorzystania komputera jest warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Niezwykle istotne jest dostosowanie systemów kształcenia do jakościowych zmian na rynku pracy.

Innowacyjne podejście regionu do nauki w szczególności koncentruje się na współpracy ze środowiskiem akademickim. Województwo Małopolskie jest pionierem w modelu upowszechniania wiedzy dzięki m.in. realizacji przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna.

Czytaj też Sądecka szkoła nowym ogniskiem zarazy? Uczniowie z kaszlem, ścisk na korytarzach 

- Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna to pierwszy w Polsce, zakrojony na tak szeroką skalę przykład włączenia się środowiska akademickiego w proces edukacji na szczeblu ponadpodstawowym, jest jednym z działań Województwa Małopolskiego mającym na celu wzmocnienie Małopolski jako regionu wiedzy - mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa Małopolskiego.

Drugim projektem realizowanym na tak szeroką skalę jest projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, o którym również wspomniała Marta Malec-Lech. Jego założeniem jest wsparcie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich szkół podstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Podczas debaty dyskutowano o szkole przyszłości, zastanawiano się, jak będzie ona wyglądać w 2030 roku. Rozmawiano o wsparciu dzieci i młodzieży w procesie transformacji edukacji, o roli rodziców i nauczycieli i o tym, że musimy jak najszybciej zaplanować najbliższą przyszłość i przygotować się do zupełnie nowej rzeczywistości. (jm)Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)