Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 23 kwietnia. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
18/01/2019 - 10:05

Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Technicznym PWSZ trwa

Trwa jeszcze (do 14 lutego 2019 roku) rekrutacja na studia II stopnia w Instytucie Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Studia trwają tylko trzy semestry i są przeznaczone dla absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia (trwające co najmniej 7 semestrów), posiadających tytuł inżyniera.

W grudniu 2018 roku Uczelnia uzyskała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka. Poza tym Instytut Techniczny wprowadził kilka nowych specjalności.

W IT student uzyskuje niezbędną wiedzę specjalistyczną, dzięki której jest w stanie sprostać wymaganiom obecnego rynku pracy. Dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi kształcenia, każda specjalność drugiego stopnia spełnia wymogi i oczekiwania stawiane przez współczesny, dynamicznie rozwijający się przemysł krajowy i międzynarodowy.

Przedsiębiorstwa i instytucje, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi dotyczące zmian w programach kształcenia, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu kadra naukowo-dydaktyczna jest w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i zapewnić nabycie umiejętności praktycznych.

Instytut Techniczny oferuje bogatą ofertę kształcenia, na kierunkach studiów II stopnia:

Mechatronika, trzy specjalności:
- Bionika w systemach mechatronicznych (NOWOŚĆ!)
- Mechanika pojazdów i maszyn roboczych,
- Mechanika w systemach produkcyjnych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji, dwie specjalności:
- Inżynieria rekonstrukcji (NOWOŚĆ!),
- Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych.

Informatyka (NOWY KIERUNEK), specjalność:
- Programowanie systemów informatycznych (NOWOŚĆ!)

Absolwenci każdego kierunku są przygotowani do pracy w przemyśle, jak również do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci kierunku Mechatronika są poszukiwani głównie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, maszynowym, motoryzacyjnym oraz w jednostkach projektowych. Warto dodać, że  kierunek poszerzony o nową specjalność (Bionika w systemach mechatronicznych) pozwala sprostać zmianom, zachodzącym w obszarze nauk technicznych, a w szczególności rosnącemu znaczeniu kształcenia w zakresie nowoczesnego projektowania i rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o obserwację rozwiązań występujących w przyrodzie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie zarówno w obszarze techniki, jak i w innych obszarach poza technicznych np. inżynierii biomedycznej, sztuce, kryminalistyce.

Absolwenci kierunku Zarzadzanie i inżynieria produkcji są poszukiwani w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zaawansowanych technologiach, jednostkach gospodarczych, projektowych i doradczych. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagane są umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, produkcją i finansami, jak i również prowadzoną własną działalnością gospodarczą. Specjaliści nowo otwartej specjalności „Inżynieria rekonstrukcji” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu oprogramowania, projektowania elementów i procesów technologicznych w przemyśle oraz ośrodkach i instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwenci kierunku Informatyka, specjalność „Programowanie systemów informatycznych” są poszukiwani w jednostkach świadczących usługi informatyczne, w przemyśle oraz  ośrodkach badawczo-rozwojowych i projektowych różnych firm.  Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako  programiści, czy też  wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom  mogą samodzielnie  prowadzić własną firmę komputerową, świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

Zapraszamy na stronę Instytutu Technicznego

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin marzec 2019 roku