Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 5 sierpnia. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
17/06/2021 - 14:25

Ile osób korzysta z pomocy społecznej? Raport za 2020 rok z Rytra

Rytro też już opublikowało raport o stanie gminy za 2020 rok. Czego dowiemy się z dokumentu, który będzie podstawą do udzielenia, albo i nie, votum zaufania wójtowi Janowi Kotarbie? Między innymi tego, ile osób korzysta tutaj z pomocy społecznej.

Ile osób w Rytrze korzysta z pomocy społecznej? Raport za 2020 rok

I tak ubiegłym roku z pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych skorzystało 181 osób w 90 rodzinach.

- Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej tj. m.in. z wypłacanych świadczeń: okresowych (10 rodzin, 20 osób w rodzinach), stałych (14 rodzin, 20 osób w rodzinach), celowych, celowych specjalnych (67 rodzin, 252 osób w rodzinach), dożywiania dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych (44 rodzin, 204 osób w rodzinach, 90 osobom przyznano świadczenie) – czytamy w raporcie.

6 osobom samotnym wydano skierowanie do domów pomocy społecznej, wobec 7 kolejnych osób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował o przyjęcie na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

10 osób, 16 osób w rodzinie – tak z kolei zamknęły się statystyki jeśli chodzi o przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym. 69 rodzin skorzystało z kolei z szeroko rozumianej pracy socjalnej: załatwiania spraw w urzędach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności.

Świadczenia rodzicielskie pobrało osób 15, wypłacono w sumie 113 świadczeń. 141 rodzin pobierało w ubiegłym roku zasiłek rodzinny a 7 korzystało z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie wychowawcze 500+ pobierało w sumie 421 ryterskich rodzin. - W ramach świadczenia wychowawczego wypłacono łącznie 8609 świadczeń dla 762 dzieci. Liczba rodzin, które pobrały w 2020 r. jednorazowe świadczenie w ramach programu „dobry start” wyniosła 323. Liczba wypłaconych świadczeń równa liczbie dzieci, na które wypłacono to świadczenie wyniosła 527 – to kolejny fragment zestawienia.

A co z pomocą żywnościową? W minionym roku w Rytrze wydano 16 506,94 kg żywności dla 343 mieszkańców gminy.

Czy to mało czy dużo? W końcu gmina Rytro liczy sobie zaledwie około 4 tysiące mieszkańców. Radni i mieszkańcy będą mieli okazję podyskutować na ten temat na sesji absolutoryjnej, która odbędzie się jeszcze w czerwcu. Cały raport o stanie gminy za 2020 rok do pobrania TUTAJ (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ES)Dziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021