Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 24 października. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
09/08/2017 - 11:00

Groźba epidemii jest całkowicie realna! Ale sanepid 22 psów z mieszkania nie usunie…

Sanepid był pierwszą z instytucji, którą wezwaliśmy do tablicy w sprawie dramatycznej sytuacji lokatorów z Zamenhofa 8. Ale odpowiedź Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej rozczaruje i tak już rozgoryczonych poszkodowanych. Sanepid ma w tej sprawie związane ręce, choć groźba epidemii jest zupełnie realna.

O dramatycznej sytuacji przy Zamenhofa pisaliśmy w publikacjach: 

Jeśli odbierzecie mi psy, to się zabiję - mówi właściciel 22 psów z Zamenhofa 
Psia apokalipsa w dwupokojowym mieszkaniu na czwartym piętrze! Strop się wali od fekaliów 22 psów

Odpowiedź Jacka Żaka, rzecznika WSSE w Krakowie przedstawiamy w całości:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: "właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości".

Wyniki przeprowadzonej wizji lokalnej w mieszkaniu  w dniu 20 lipca 2017 r. dają podstawę do stwierdzenia, że stan higieniczno-sanitarny nieruchomości może stanowić potencjalne zagrożenie zakażeniem lub chorobą zakaźną. Aczkolwiek do dnia dzisiejszego nie wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu żadne zgłoszenie od lekarza, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej w tym zakresie, w tym obiekcie.

Takie zgłoszenie lekarz ma obowiązek zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Wykaz chorób zakaźnych został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w zakresie posiadanych uprawnień

Należy podkreślić, iż na zarządzającym nieruchomością ciąży pewien wachlarz obowiązków, ale także posiada pewne narzędzia prawne, którymi może się posłużyć.

W myśl art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tj. Dz.U.  z 2015 r. poz. 1892): "Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra".

Równocześnie, zgodnie z art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali: "Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości".

Do redakcji "Sądeczanina" odezwał się także jeden z doświadczonych zarządców nieruchomości. - Dziwię się, że mieszkańcy narzekają, ale pozwalają na taki stan rzeczy. Przecież jest prosta droga, by pozbyć się uciążliwego lokatora. Wystarczy przeczytać ustawę o własności lokali i postępować według jej paragrafów

Co radzi znękanym mieszkańcom bloku ów zarządca? Przede wszystkim uchwalenie lub uwspółcześnienie regulaminu porządku domowegoi i zakazanie w nim tego, czego dopuszcza się lub toleruje właściciel mieszkania z psami. Wobec łamania regulaminu można potem wystąpić do sądu o orzeczenie licytacji i sprzedaż lokalu. A po sprzedaży nastąpi ponoć eksmisja na bruk. 

ES/KT [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)