Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
10/02/2015 - 07:56

Dom Kultury przenoszą do Podegrodzia. W Starym Sączu oburzenie: nie będziemy tam dojeżdżać! Apel o spokój

– Apeluję o spokój, warunki lokalowe są tam złe a remont byłby kosztowny, wolimy zmodernizować obiekt w Podegrodziu, ale nikt w Starym Sączu na tych zmianach nie ucierpi - zapewniają w Starostwie. Powiat nowosądecki chce przenieść Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ze Starego Sącza do Podegrodzia. Instruktorzy ze Starego Sącza nie mają zamiaru dojeżdżać do pracy, a rodzice dowozić dzieci na zajęcia.
Jak  już wcześniej pisaliśmy, tylko do czerwca funkcjonować będzie Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu. W opuszczonym budynku starosta nowosądecki chce urządzić, po modernizacji, Powiatowe Centrum Kultury. Plany te nie podobają się wójt Podegrodzia:
Kłótnia o budynek szkoły. Podegrodzie pozwie Starostwo?

Jeszcze większy sprzeciw wyrażają władze Starego Sącza. Do tej pory to ta miejscowość gościła Powiatowe Centrum Kultury. Miejscowi znaleźli tu pracę, a dzieci i młodzież ze Starego Sącza miały zajęcia na wyciągnięcie ręki, bez konieczności podróżowania po gminach powiatu. To ma się zmienić.

Staroście Markowi Pławiakowi PCK w Starym Sączu się nie podoba.

- Byłem na tamtejszych obiektach dwa razy i nie ma co ukrywać, że standardy lokalowe nie są tam zbyt wysokie. Zmartwiły mnie warunki, które tam panują. Remont naszego obiektu w Starym Sączu byłby zbyt kosztowny a sytuacja finansowa powiatu jest trudna. Być może wykorzystamy inne obiekty. Prosimy o wyrozumiałość i spokój – wyjaśnia. - Nie jest intencją zarządu, żeby Stary Sącz pozbawiać instruktorów i zajęć. Zarząd oczekuje w tej materii także na inne propozycje radnych powiatowych. Centrum w Podegrodziu byłoby dla tej miejscowości bardzo korzystne, poprzez bogactwo oferowanych ofert. Chcemy w sposób efektywny i racjonalny wykorzystać budynek, ewentualnie przeniesiemy do Podegrodzia na przykład studio nagrań, fonotekę - podkreśla.

Mimo tego słowa starosty wprowadziły niepokój wśród pracowników starosądeckiego Centrum i rodziców dzieci uczęszczających tam na zajęcia.
Obawy dotyczą między innymi tego, że nowy pomysł zarządu powiatu oznaczałby m.in. konieczność dojazdu do pracy i na zajęcia do Podegrodzia.

- Pracownicy nie stracą pracy, te zajęcia będą kontynuowane –
zapewnia starosta. – Rodziców tych dzieci, które korzystają z propozycji Centrum w Starym Sączu chciałbym uspokoić, że ich dzieci nadal będą mieć taką możliwość – zapewnia.

Powiatowe Centrum Kultury w Starym Sączu ma swoją długą tradycję i jak podkreślają pracownicy, wiele osiągnięć. Tu nikt nie chce pogodzić się z likwidacją placówki. Korzystali z niej nie tylko mieszkańcy Starego Sącza, ale też Barcic, Rytra, czy Piwnicznej-Zdroju .
- Jego przeniesienie, to de facto likwidacja, niech urzędnicy nie opowiadają nam bajek! – komentują.

Propozycja Pławiaka nie podoba się także Jackowi Lelkowi, burmistrzowi Starego Sącza. Lelek twierdzi że trudno sobie wyobrazić dojazdy młodzieży i pracowników do nowego Centrum Kultury w Podegrodziu. – Brak choćby dobrych połączeń komunikacyjnych na tej trasie – przypomina.

Zatrudnieni w Powiatowym Centrum Kultury w Starym Sączu liczą teraz, że burmistrz zrobi wszystko by do planowanych zmian nie doszło.
Ostateczna decyzja o przeniesieniu Powiatowego Centrum Kultury należeć będzie do radnych.

"Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką zajęć pozaszkolnych. Naszym celem jest stwarzanie możliwości ciekawego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie i kształtowanie wartościowych zainteresowań dzieci i młodzieży od 6 do 19 lat" - czytamy na stronie internetowej placówki.PMDK swoją działalność dla dzieci i młodzieży rozpoczął już w 1954 roku. Od tego czasu w jego pracowniach rozwinęło się wiele talentów.

Burmistrz Lelek postanowił, że nie zostawi tak tego problemu i napisał list do starosty Pławiaka:

„W związku z doniesieniami o zamiarze Pana Starosty przeniesienia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury ze Starego Sącza do Podegrodzia, wyrażonym na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, proszę o przyjęcie mojego stanowiska w tej kwestii i ponowne rozpatrzenie zasadności Pana decyzji.
Powiatowy Młodzieżowym Dom Kultury, to ponad czterdziestoletnia praca na rzecz środowiska, najpierw Ogniska Pracy Pozaszkolnej a później Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, niezliczone godziny nauki i tysiące uzdolnionych młodych ludzi, którzy w tym miejscu realizowali swoje pasje i kształtowali talenty. I tak jest nadal.
Stary Sącz, którego znaczenie dla kultury i edukacji w regionie przemilczę, jest dziś swoistym centrum edukacyjnym, działają tu dwie duże szkoły średnie, dla których organem założycielskim jest Powiat Nowosądecki (Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera), dwa gimnazja i duża szkoła podstawowa. Uczniowie tych placówek na miejscu mogą korzystać z różnych form prazy pozaszkolnej, zwłaszcza nauki gry na wielu instrumentach, śpiewu, zajęciach plastycznych, tanecznych (solo i w zespołach).
Ale nie tylko „dzieci i młodzież z miasta”, w Zajęciach w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury biorą też udział młodzi ludzie z wielu gmin i miejscowości w powiecie, także Gminy Podegrodzie. Bez wątpienia duże znaczenie ma tutaj centralne położenie i bardzo dobra (jak na nasze lokalne warunki) dostępność komunikacyjna Starego Sącza.
Dodatkowym atutem tej placówki jest utożsamiana z miejscem lokalizacji, stale rozwijana „fonoteka regionalnego folkloru” a także „szkółka muzykowania ludowego” z zajęciami w 27 miejscowościach powiatu, „szkółka bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle i ceramiki”
Nie bez znaczenia jest też organizowanie w mieście Festiwalu im. Jana Joachima Czecha ( w przeszłości jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych ludzi kultury i edukacji w regionie), czyli wielkiego przeglądu efektów pracy pozaszkolnej, w którym uczestniczy młodzież z całej Małopolski.
Szanowny Panie Starosto, decyzję o usunięciu ze Starego Sącza Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury uważam za bardzo dyskusyjną i niezwykle ryzykowną, podobnie myślą rodzice, opiekunowie i merytoryczni pracownicy, proszę więc o ponowne rozpatrzenie jej zasadności”


Wczoraj, podczas sesji, o planowanych przenosinach rozmawiali też radni Starego Sącza.


BOS
Fot: arch. BOS, PMDK
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)