Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 30 marca. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
10/07/2019 - 10:55

Dlaczego Chełmiec nie będzie miastem? Sąd twardo uzasadnia orzeczenie

5 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał uchwałę w sprawie przekształcenia Chełmca w miasto za nieważną. Dziś znamy uzasadnienie wyroku. Okazuje się, że dla sądu ważniejsze od tego, jak zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie było to, jak gmina ogłosiła decyzję w tej sprawie.


O perturbacjach związanych z przekształceniem, nadaniem Chełmcowi statusu miasta pisaliśmy szczegółowo m.in. w publikacjach 
Chełmiec: sąd uznał, że uchwała o konsultacjach w sprawie miasta jest nieważna!
Chełmiec miastem: Wójt i przewodniczący rady popełnili przestępstwo podczas konsultacji społecznych?
Chełmiec i tak może miastem nie zostać. Karuzela ciągle się kręci

Radni opozycji od początku uważali, że kluczowym błędem, który popełniły w tej sprawie władze gminy były zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jednak obecny marszałek województwa ma zastrzeżenia zupełnie innego rodzaju i okazuje się, że WSA podziela je w całości.

W uzasadnieniu do wyroku, który zapadł 5 lipca sąd wyjaśnia, że uchwała w sprawie konsultacji jest prawem miejscowym, co do którego ogłoszenia, a dalej wdrożenia, obowiązują jednoznaczne reguły. Jakie? Przytoczmy kluczowy fragment:

- Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi ogłoszenia, a która nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jest w całości nieważna. Przy czym nieważność ta dotyczy nie tylko jej postanowień sprzecznych z przepisami, ale dotyczy całości uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej nieogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków prawnych w niej zamierzonych (por. wyroki NSA: z 23.10.2008 r., I OSK 701/08, ONSAiWSA 2009, nr 6, poz. 118; z 09.01.2013 r., I OSK 1608/12, CBOSA). Właściwe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest bowiem warunkiem jego wejścia w życie - co wprost wynika z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Mało tego, w przypadku naruszeń właśnie tych zapisów ustawy zaskarżyć ją można - w przeciwieństwie do innych uchwał - nawet po roku od jej ogłoszenia.

- "Zasadny jest również zarzut naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis ten stanowi: "Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy".

Paragraf 4 zaskarżonej uchwały jest ewidentnie sprzeczny z powołaną wyżej regulacją prawną. Zarzuty skargi są zatem uzasadnione. Sąd uznał, że kwestionowana uchwała w zaskarżonym zakresie w sposób istotny narusza prawo i na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.

Całość uzasadnienia można przeczytać pod adresem http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-kr-248-19/statut_skargi_organow_nadzorczych_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_ust_ustawy_o_samorzadzie/367b54f.html

Co na to opozycja, której jednoznaczne stanowisko w sprawie konsultacji wójt nieustannie piętnuje a samych oponentów określił nawet zdrajcami i pachołkami interesów Nowego Sącza?

- Cóż mogę powiedzieć. My cały czas uważaliśmy, że konsultacje powinny zostać przeprowadzone w zupełnie inny sposób a tu okazuje się, że sąd zauważył, skupił się na zupełnie innym zagadnieniu. To tylko świadczy o tym, że cała uchwała od początku była chybiona – mówi Jakub Ledniowski.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu