Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
31/01/2020 - 11:10

Czy radni zgodzą się na przesunięcie pieniędzy z remontu ul. Jana Pawła II?

Klub radnych „PiS – Wybieram Nowy Sącz” w Radzie Miasta Nowego Sącza zapowiada, że nie zagłosuje za uchwałą, wprowadzającą kilka zmian w tegorocznym budżecie miasta. Projekt tej uchwały będzie rozpatrywany przez radnych na dzisiejszej sesji. Co się stało, że radni klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz stoją na tak twardym stanowisku.

Otóż władze miasta chcą przesunąć siedemset tysięcy złotych z miliona, jaki był zarezerwowany w tym roku na remont bardzo zniszczonej ulicy Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Kwota ta ma zostać przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Do zapłaty, jak się okazuje czeka jeszcze jedna faktura do wystawiona przez Sądeckie Wodociągi.

O remoncie  bardzo zniszczonej ulicy Jana Pawła II mówiło się od wielu lat. Jeszcze do niedawna przy tej ulicy nie było chodnika. Piesi byli zmuszeni chodzić właśnie tym traktem.

Nowy prezydent Ludomir Handzel pod objęciu urzędu mówił, że remont zniszczonych ulic w mieście, między innymi Jana Pawła II jest sprawą priorytetową.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka złożył w imieniu klubu „PiS – Wybieram Nowy Sącz” interrpelację w tej sprawie do prezydenta Ludomira Handzla.

- W tym roku na remont ulicy Jana Pawła II została zarezerwowana kwota miliona złotych – mówi Michał Kądziołka, wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Teraz przecieramy oczy ze zdumienia. Okazuje się, że ta kwota ma zostać uszczuplona o 700 tysięcy złotych. Przypomnę, że o remont tej ulicy wnioskował właśnie nasz klub. Była to jedna z naszych propozycji do tegorocznego budżetu. Prezydent ją uwzględnił i dołożył to zadanie do budżetu.

Michał Kądziołka nie ukrywa, że jest zszokowany tym, że teraz planuje się ściąć 700 tysięcy złotych z tego kluczowego zadania i przeznaczyć te pieniędze na rozliczenie z sądeckimi wodociągami.

- Nasz klub podpowiada panu prezydentowi, że w sytuacji, gdy są nieplanowane wydatki, prezydent może sięgnąć do rezerwy ogólnej znajdującej się budżecie miasta – dodaje wiceprzewodniczący Rady Miasta. – Z tej rezerwy może korzystać, w drodze wydanego przez siebie zarządzenia. Nie musi tego z nikim konsultować. Podpowiadamy prezydentowi, aby teraz prezydent sięgnął właśnie do tej rezerwy ogólnej, a nie przesuwał 700 tysięcy złotych z tego zadania.

Radny Kądziołka podnosi, że ulica Jana Pawła II jest w fatalnym stanie, a jest to jego zdaniem ulica strategiczna, bo prowadzi między innymi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Wiele osób nią jeździ. Samochody narażone są więc na defekty, w związku z tym, że ulica wygląda obecnie, jak wygląda.

- Chcemy zadbać przede wszystkim o komfort mieszkańców – stwierdza nasz rozmówca. – Kluczową jednak sprawą jest to, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Nie wyobrażamy sobie tego, aby w 2020 roku ulica Jana Pawła II nie doczekała się remontu. Nie zagłosujemy za tym projektem uchwały, jeśli prezydent będzie się upierał, że chce zdjąć pieniądze z zadania – remont ul. Jana Pawła II.

Przesunięcie 700 tysięcy złotych z zadania – remont  ulicy Jana Pawła II, jak mówi Artur Bochenek, wiceprezydent miasta - ma swoje uzasadnienie. Pieniądze te mają być przeznaczone na zapłatę ostatniej – drugiej faktury wystawionej w ubiegłym roku przez spółkę Sądeckie Wodociągi. Jest to dopłata miasta do taryfy dla mieszkańców za wodę oraz odprowadzanie ścieków. Przypomnijmy, że rada miasta uchwaliła jesienią ubiegłego roku przywrócenie dopłat dla mieszkańców do wody i ścieków. Dopłaty obowiązywały do końca ubiegłego roku. Chodziło o kwotę ponad trzech milionów złotych.

Na co ma być przeznaczona kwota 700 tysięcy złotych?

- Na zapłatę ostatniej faktury wystawionej przez spółkę Sądeckie Wodociągi za 2019 roku związanej z dopłatą miasta do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie za wodę i/oraz ścieki. Naliczono nam kwotę 1,7, albo 1,8 mln złotych. Miasto miało zabezpieczone chyba milion złotych, a na pokrycie reszty tej sumy musieliśmy znaleźć środki w tegorocznym budżecie miasta. Wiadomo, że takie środki, które można realnie wykorzystać można znaleźć w wydatkach majątkowych. W związku z tym coś trzeba było wybrać.

W tej chwili, jak zaznaczył wiceprezydent Bochenek trwają prace projektowe, by  ulicę Jana Pawła II kompleksowo zmodernizować.

- Nie ma jeszcze gotowego projektu, uzgodnień, ani pozwoleń – dodaje wiceprezydent.  – Mamy nadzieję, że w kwietniu pojawią się jakieś wolne środki. Zobaczymy, czy one wystarczą na to, żeby pojawiły się pieniądze na remont tej ulicy. Chcę zaznaczyć, że ta ulica zostanie na pewno wyremontowana. Nie po to przygotowujemy projekt budowalny, aby leżał na półce.

Dzięki decyzji prezesa spółki Sądeckie Wodociągi termin płatności faktury związanej z dopłatami został nieco przesunięty. Pierwotny termin zakładał 31 stycznia.

Jaki będzie miał zakres remont ulicy Jana Pawła II?

Ulica na całej jej długi ma być kompleksowo wyremontowana. Po obu stronach będą chodniki.

Czy radni zdecydują się na przesunięcie 700 tysięcy złotych z zadania związanego z remontem ulicy Jana Pawła II na zapłatę faktury za wodę i ścieki okaże się dosłownie za kilka godzin. W ratuszu zacznie się wtedy pierwsza w tym roku sesja rady miasta.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)