Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 czerwca. Imieniny: Aliny, Anety, Benona
22/04/2024 - 15:15

Czego nie wiemy o Marcinie Rojnie? Ciąg znaków zapytania wokół dyrektora MOSiR

Sporo niejasności wywołuje oświadczenie majątkowe dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, Marcina Rojny. Brakuje w nim wpisu o funkcji wiceprezesa, którą, według danych Krajowego Rejestru Sądowego, sprawuje w jednej ze spółek handlowych. Dyrektor Rojna zaprzecza, mówi, że nie ma go w zarządzie spółki i każe sobie wierzyć na słowo. Rozmowa w "jego" spółce niczego nie wyjaśnia.

Marcin Rojna, zanim został dyrektorem MOSiR

Marcin Rojna został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Nowym Sączu na początku 2019 roku. Jak informowało wówczas biuro prasowe urzędu miasta, wszystko odbyło się w drodze konkursu. Kilka miesięcy wcześniej bezskutecznie kandydował do rady miasta z list Koalicji Nowosądeckiej. W wyborach samorządowych w 2018 roku zdobył tylko 65 głosów. 

Wcześniej, przez ponad sześć lat był członkiem zarządu zarejestrowanej w Podegrodziu fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych. Wspomina o tym chociażby w swoim oświadczeniu majątkowym.

W przeszłości związany był też ze spółką Solmann sp. z.o.o. W okresie od października 2014 do lutego 2016 roku miał w niej 25 udziałów o łącznej wartości 1250 zł. Był również sekretarzem (od listopada 2006 roku do lutego 2014 roku) fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dyrektor MOSiR i spółka GV Polska

Najwięcej pytań rodzi jednak jego obecność w zarządzie spółki GV Polska sp.z.o.o. Początkowo spółka zarejestrowana była w Nowym Sączu - od 2002 roku. Jej adres został jednak dwukrotnie zmieniony - najpierw na Nadarzyn, a następnie (w 2008 roku) na Warszawę.

Od 2005 roku, zgodnie z aktualnymi danymi Krajowego Rejestru Sądowego, Rojna ma w GV Polska 147 udziałów wycenionych na 73,5 tys. zł, od 2008 roku jest wiceprezesem zarządu tej spółki. 

Co w tym dziwnego? Fakt, że dyrektor nie wykazał tego w swoim oświadczeniu majątkowym. W dokumencie za 2022 rok (za rok ubiegły nie zostało jeszcze opublikowane, czas na złożenie jest do 30 kwietnia), w rubryce “posiadam akcje w spółkach handlowych” wpisał jedynie “nie dotyczy”. Podobnego zwrotu użył w przypadku punktu dotyczącego pełnienia funkcji  członka zarządu spółki prawa handlowego. 

W całej sprawie pojawia się jeszcze jeden wątek. W ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne czytamy, że kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Tymczasem, według KRS, Rojna jest cały czas wiceprezesem.

O całą sprawę zapytaliśmy więc dyrektora. Jak to tłumaczy? - W 2011 roku zakończyłem swoją pracę w GV Polska sp. z o.o., a  w roku 2014 sprzedałem wszystkie udziały w spółce. Przestałem również pełnić funkcję członka zarządu spółki GV Polska - odpowiada dyrektor MOSiR.

- Brak dokonania zmian tych czynności w KRS to prawdopodobnie niedociągnięcie aktualnych właścicieli spółki, na które, niestety nie mam wpływu. Należy przy tym mieć na uwadze, że wpis do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny i nie ma wpływu na ważność oraz skuteczność w/w czynności. W świetle powyższego, informacje widniejące w KRS są nieaktualne i nie odpowiadają rzeczywistości - dodaje dyrekto MOSiR.

Mnożą się pytania wokół dyrektora Rojny

Dyrektor wyjaśnia więc, że jego ostatni kontakt ze spółką miał miejsce w 2014 roku. Zaznaczmy jednak, że jeszcze tego samego roku, a także w 2020 roku, spółka dokonywała nowych wpisów w KRS. Rojna z rejestru wykreślony jednak nie został. Dla przykładu, ze spółki Solmann, po pozbyciu się udziałów, jego nazwisko zniknęło.

Na dokumencie oświadczenia majątkowego dyrektora widnieje pieczątka wydziału bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej urzędu miasta. Pytania wysłaliśmy zatem również do sądeckiego magistratu:

  • Czy wydział bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej urzędu miasta zwrócił uwagę na rozbieżności w oświadczeniu majątkowym i w danych z Krajowego Rejestru Sądowego? 
  • Czy urząd miasta, kiedy Marcin Rojna został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub jeszcze zanim się to wydarzyło, wymagał potwierdzenia, że nie jest członkiem zarządu spółki? Jeśli tak, to w jaki sposób zostało to przedstawione?
  • Czy uchwała zmieniająca zarząd spółki stanowiła podstawę dla stwierdzenia, że Marcina Rojny nie ma już we władzach spółki?

Dodatkowe pytania wysłaliśmy też do dyrektora MOSiR:

  • Czy wiedział, że w danych KRS spółki jego nazwisko cały czas widnieje, jako członka zarządu?
  • Czy kontaktował się z zarządem spółki, by zmienił dane w KRS?
  • Na jakiej podstawie pozbył się udziałów w spółce? Czy ma umowę?
  • Czy urząd miasta, kiedy został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub jeszcze zanim się to wydarzyło, wymagał potwierdzenia, że nie jest członkiem zarządu spółki?
  • Czy uchwała zmieniająca zarząd spółki stanowiła podstawę dla stwierdzenia, że nie ma już go w jej władzach?

O wszystko chcieliśmy zapytać też w spółce GV Polska sp. z.o.o. Zadzwoniliśmy pod numer podany na stronie internetowej jednego ze sklepów internetowych. Przedstawiciel, z którym rozmawialiśmy nie znał sprawy. Z członkami zarządu porozmawiać nam się nie udało. 

Całość sprowadza się do jeszcze jednego, kluczowego pytania (co również zawarliśmy w wiadomościach). Czy biorąc pod uwagę wymieniony wcześniej przepis z ustawy i fakt widniejącego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, dyrektor może pełnić swoją funkcję? Czy mógł to robić przez ostatnie lata? O opinię poprosiliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości. Czekamy na odpowiedzi. ([email protected], fot.: KS)Dziękujemy za przesłanie błędu