Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
11/06/2021 - 08:00

Coś się nie podoba? Zmieniają plan zagospodarowania przestrzennego w Łososinie

Uwaga mieszkańcy - za kilka dni wójt udostępni do wglądu proponowane zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łososinie Dolnej. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia - należy zgłosić je najpóźniej do 26 lipca 2021 roku.

Czytaj też: Rusza remont kapliczek. Wśród nich ta z Tęgoborzy, z czasów wielkiej wojny

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który jednoznacznie precyzuje, jakie inwestycje mogą powstać na terenie danej miejscowości, gdzie znajdują się parcele, na których można prowadzić działalność przemysłową, które tereny można zabudować budynkami mieszkalnymi i które z zabudowy są wyłączone albo przeznaczone na budowę dróg.

Dlatego w ślad za obowiązującymi w Polsce przepisami władze samorządowe muszą informować mieszkańców o wszelkich zakładanych w planie zmianach. Teraz do takich zmian ma dojść na terenie gminy Łososina Dolna. Spełniając swój ustawowy obowiązek wójt Andrzej Romanek poinformował lokalną społeczność o udostępnieniu planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu. Mieszkańcy, którzy mają zastrzeżenia do proponowanych zmian, mogą zapoznać się z nimi w dniach od 18 czerwca do 12 lipca br. w urzędzie gminy, w godzinach od 8 do 15, w pokoju numer 15.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 6 lipca w urzędzie gminy o godzinie 10. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Zainteresowani mogą także zgłaszać zastrzeżenia co do prognozy oddziaływania postulowanych zmian na otoczenie i środowisko.

Uwagi można wnieść do wójta gminy Łososiny Dolnej zarówno w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP lub maila – najpóźniej do 26 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć pod tym linkiem. (k.kos@sadeczanin.info, fot. Pixabay.com)Dziękujemy za przesłanie błędu

Zbigniew Konieczek Sądeczaninem 2020 Roku