Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
02/07/2020 - 18:35

Co mają archeolodzy do rozbudowy cmentarza w Starym Sączu?

W ślad za wynikami zewnętrznej kontroli gmina Stary Sącz musiała wprowadzić korektę do regulaminu funkcjonowania dwóch cmentarzy komunalnych w Starym Sączu przy ul. Nowej i przy ul. Sobieskiego. Spokojnie – nie mówimy tu o podwyżkach opłat. Przy okazji wyjaśniamy co archeolodzy mają wspólnego z powiększeniem jednej z nekropolii.

Co mają archeolodzy do rozbudowy cmentarza w Starym Sączu?

Na ostatniej sesji starosądeccy radni wprowadzali korektę do regulaminu wspomnianych cmentarzy. W myśl aktualnej wersji – i tu telegraficzny skrót:
- na obu cmentarzach urządzane są groby: ziemne, murowane, urnowe ziemne i urnowe murowane,
- miejsce grzebalne opłaca się na okres 20 lat od daty jego udostępnienia lub użycia do pogrzebu.
- po upływie lat 20 prawo do grobu wygasa, a miejsce może być użyte do ponownego pochówku, chyba że zgłoszone zostanie zastrzeżenie przeciw temu wraz z uiszczeniem opłaty. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione,
- wygasłe prawo do grobu można przywrócić w dowolnym terminie wnosząc zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, o ile grób nie został użyty do ponownego pochówku lub zlikwidowany,

Zobacz też: Cmentarz w Starym Sączu będzie rozbudowany
- w przypadku ekshumacji lub przeniesienia zwłok lub szczątków ludzkich, dotychczasowe miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji Zarządcy cmentarza przy czym dotychczasowy dysponent może złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej części opłaty,
- zwrot niewykorzystanej części opłaty przysługuje także na wniosek osoby która zrzeknie się praw do wcześniej wykupionego miejsca grzebalnego,
- opłaty pobierane są również za skorzystanie z cmentarnych chłodni, kaplicy i prowadzenie prac związanych z budową.

Przypominamy też, że na interaktywnych planach wspominanych cmentarzy umieszczonych pod adresem starysacz.grobonet.com znaleźć można dane o wszystkich grobach i osobach w nich pochowanych.  Wystarczy w odpowiednim okienku wpisać imię i nazwisko zmarłego, na bieżąco są tu też wyświetlane informacje o rocznicach śmierci wszystkich zmarłych z obu nekropoli.

Kolejna ważna informacja. W Starym Sączu na działkach przylegających do terenu cmentarza komunalnego przy ul. Nowej, które gmina wykupiła jakiś czas temu, rozpoczną się prace archeologiczne. Czemu będą służyć? – Gmina chce cmentarz poszerzyć a na tych działkach jest stanowisko archeologiczne. Zanim pozwolimy na robienie tu pochówków musimy oddać go w ręce do sprawdzenia archeologom właśnie – zapowiada burmistrz Jacek Lelek. Prace prowadzić będą m.in. członkowie Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Sądecczyzny z Barcic, które ma już niemal wszystkie niezbędne zgody m.in. od wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

SHES to ta sama ekipa, która odkryła niewybuchy na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz przy ul. Jana Pawła II, eksploruje jaskinie używane w czasie wojny przez partyzantów z Nawojowej, bada pozostałości po starym ratuszu w Nowym Sączu a obok ruin nowosądeckiego zamku znalazła srebrny skarb o czym pisaliśmy w publikacji Wykopali wielki, srebrny skarb ze wzgórza zamkowego w Nowym Sączu

ES [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)