Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 15 kwietnia. Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
01/03/2024 - 15:55

Co dalej z obwodnicą Piwnicznej-Zdroju? Postępowanie zawieszone

Jakie są najnowsze wieści w sprawie, budzącej ciągle duże kontrowersje, budowy obwodnicy Piwnicznej-Zdroju w ciągu transgranicznej DK 87? Okazuje się, że postępowanie jest zawieszone.

W telegraficznym skrócie. W konsultacjach społecznych i dalej zgodnie z decyzją inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z trzech propozycji przebiegu obwodnicy Piwnicznej-Zdroju został wybrany wariant nr 3.  - Wariant 3 przebiega po zachodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym przechodzącym w rozkop przebiegając łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną i bezpośrednio przechodzi w tunel pod górą Węgielnik o długości ok. 470 m prowadząc aż do wylotu po południowej stronie zbocza.

W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad schodząc do poziomu terenu po zachodniej stronie szkoły a następnie łukiem na końcu odcinka włącza się do istniejącego układu drogowego poprzez skrzyżowanie typu rondo – brzmi szczegółowy opis ze strony obwodnicapiwnicznej.pl.

Z kolei burmistrz Dariusz Chorużyk od początku podkreślał, że będzie dążył do tego, by tunel był położony niżej i był dłuższy niż zaproponowała to GDDKiA. W maju 2022 roku GDDKiA zwróciła się do burmistrza o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji wybranego wariantu. 

Piwniczna-Zdrój: zamiast ruiny będzie ta tężnia. Gdzie dokładnie?

W październiku 2022 roku już było wiadomo, że na wniosek Społeczny Komitet Gminy Piwniczna Komisja Europejska pochyli się nad pytaniem, czy inwestycja nie narusza przepisów Unii Europejskiej tj. dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa), w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa EIA), w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA) dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Po czym ostatecznie Komisja Europejska od procedowania skargi odstąpiła.

Jednocześnie cały czas procedowana była decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia. We wrześniu 2022 roku Chorużyk przesłał wszystkie dokumenty w tej sprawie i poprosił o zaopiniowanie ich Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i sanepid. - Do tej pory żadna z tych instytucji nie zajęła stanowiska i nie sądzę, żeby któraś z nich dała odpowiedź wcześniej niż po nowym roku. Ja osobiście wypowiem się dopiero wtedy, gdy będę miał już komplet dokumentów – zastrzegał już w maju zeszłego roku.

Stary Sącz: jest decyzja dla przebudowy DK 87. Teraz mają głos mieszkańcy

W tym czasie burmistrz Starego Sącza już wydał decyzję środowiskową dla przebudowę DK 87 od skrzyżowania św. Jana Pawła II w Starym Sączu aż do Młodowa.

No a co z Piwniczną-Zdrój? - Aktualnie prowadzone w Urzędzie Miejskim w  Piwnicznej-Zdroju postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi DK 87” jest zwieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – usłyszeliśmy dziś od burmistrza. ([email protected] Fot.: GDDKiA) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu