Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 21 października. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
28/12/2017 - 15:50

Chełmiec do roli miasta nie dojrzał: Stawiarski jako burmistrz wcale poklasku u wojewody nie miał

Przez wiele miesięcy władze gminy Chełmiec utrzymywały, że wojewoda małopolski pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie miejscowości praw miejskich. Jak było w rzeczywistości? Józef Pilch w oficjalnym dokumencie, który trafił bezpośrednio do MSWiA od początku zastrzegał, że „przedłożony wniosek może być przedwczesny”.

Gdy wójt Bernard Stawiarski forsował jak najszybsze złożenie wniosku o nadanie Chełmcowi praw miejskich a potem lobbował ten wniosek bezpośrednio w rządzie utrzymywał wszystkich w przekonaniu: mieszkańców, radnych, opinię publiczną, że pomysł spotkał się z pełną aprobatą władz województwa a dokładniej reprezentującego rząd wojewody.

To bardzo ważne, bo wojewoda tuż po samych mieszkańcach jest pierwszym ważnym ogniwem całej procedury. Przychylność wojewody jest wręcz niezbędna. Bez niej przewodniczący rady nie mógłby złożyć wniosku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz też: Wójt Stawiarski burmistrzem nie będzie. Twierdzi więc, że rząd łamie prawo. Mediów już nie straszy

Stawiarski chwalił się, że ten etap weryfikacji gmina  przeszła zwycięsko a Józef Pilch bez zastrzeżeń odniósł się do miejskich ambicji stolicy gminy. Jednocześnie przez wiele tygodni zwlekał – mimo ponawianych interpelacji – z udostępnieniem oficjalnego stanowiska wojewody radnym opozycyjnym. Okazuje się, że nie bez powodu.

Już bowiem sam Pilch zwrócił mocno uwagę na fakt, że w konsultacjach przeprowadzonych bezpośrednio na zebraniach wiejskich 69 procent mieszkańców gminy była przeciwna, by Chełmiec stał się miastem a frekwencja przy konsultacjach ankietowych była wyjątkowo niska.

Zobacz też:  Chełmiec nie będzie miastem póki minister spraw wewnętrznych nie sprawdzi rzetelności konsultacji społecznych

Przytoczmy końcowe wnioski wojewody.

- Równocześnie należy wziąć pod uwagę stan obecny, aktualnie funkcjonujące w miejscowości Chełmiec zagospodarowanie przestrzenne, stwierdzony charakter zabudowy oraz układ urbanistyczny charakterystyczny dla obszarów wiejskich, a także postawę mieszkańców pozostałych miejscowości Gminy Chełmiec wyrażoną podczas konsultacji społecznych, która świadczy o tym, iż kwestia nadania miejscowości Chełmiec statusu miasta nie jest aktualnie zagadnieniem najwyższej rangi dla społeczności całej Gminy, co może wskazywać, iż przedłożony wniosek może być przedwczesny.

- Przedmiotowe czynniki sprawiają, iż przekazywany wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec w sprawie nadania miejscowości Chełmiec statusu miasta, będzie zatem wymagał podczas podejmowania ostatecznego rozstrzygnięcia, szczególnego uwzględnienia całokształtu opisanych powyżej uwarunkowań – podsumował swoje stanowisko Józef Pilch.

Zobacz też: "Płatni zdrajcy” i „pachołki ratusza”? Bernard Stawiarski głośno milczy o swej skandalicznej wypowiedzi

Jakie płyną z tego wnioski? Takie, że zdanie Józefa Pilcha w niczym tak naprawdę nie odbiega od tego, co obecnie twierdzi MSWiA. Chełmiec jeszcze do rangi miasta nie dorósł.

Co ciekawe - właśnie ta opinia stała się dla radnych Jakuba Ledniowskiego, Rafała Kmaka, Zbigniewa Kuźmy, Włodzimierza Marszałka, Józefa Bajdla, Tadeusza Lisa, Stanisława Furtaka, Zbigniewa Włodarczyka podstawą do tego, by poddać w wątpliwość zasadność pierwszej, pozytywnej dla starań Stawiarskiego decyzji Rady Ministrów i zaapelować do MSWiA o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ES [email protected] Fot.: archiwum sadeczanin.info Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)